2020.gada 22.maijs, pl.13.55

Dārgie Brāļi, es esmu Erceņģelis Rafaēls, saukts arī par „Dieva Dziednieku/Ārstu”; ar Visaugstākā Žēlsirdību un Žēlastību es jūs pavadīšu jūsu ceļā cauri šķīstīšanās tuksnesim

Svētā Erceņģeļa Rafaēla aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Dieva tauta, Visaugstākā Miers lai ir ar jums visiem.
Dārgie Brāļi, es esmu Erceņģelis Rafaēls, saukts arī par „Dieva Dziednieku/Ārstu” (ivrits רָפָאֵל‏‎, Rafael – „dziedināja Dievs”; no „rafa” רפא – dziedināt); ar Visaugstākā Žēlsirdību un Žēlastību es jūs pavadīšu jūsu ceļā cauri šķīstīšanās (attīrīšanās) tuksnesim. Es esmu viens no nedaudzajiem Erceņģeļiem, kuri turpina pielūgt un slavēt pie Dieva Troņa. Misija, kas man tika uzticēta, ir palīdzēt jums, pasargāt jūs un dziedināt jūs ar Dieva Zālēm, lai jūs varētu saņemt dziedināšanu no Debesīm. Es esmu Debesu galvenā Ārsta vietnieks un vadu visus manus brāļus, Erceņģeļus un Eņģeļus, kuri, tāpat kā es, ir atbildīgi par Dieva tautas dziedināšanu.

Mēs, Debesu ārsti, esam gatavi palīdzēt, apmeklēt un nogādāt ārstniecības līdzekļus no Debesīm, kas dziedinās visa veida slimības šajā pasaulē. Šajos laikos, kad jūs dzīvojat tik lielā tumsas satricinājumā, kad jūs nomoka slimības, vīrusi un pandēmijas, nevilcinieties nākt pie manis. Vispirms salieciet savu ticību un paļāvību Visaugstajā Dievā, un lūdziet, lai es ar pazemīgu aizlūgumu varu jums palīdzēt. Mans Tēvs un jūsu Tēvs ir Bezgala Žēlsirdīgs un Viņš sūtīs mani kopā ar maniem Debesu ārstu brāļiem – glābējiem, ja jūs Viņam to lūgsiet.

Brāļi, šie ir tumsas laiki, un ļaunuma emisāri padara jūs slimus ar viņu radītiem vīrusiem, pandēmijām. Uzbrukums Dieva tautai jau ir sācies; tāpēc nevilcinieties aicināt (piesaukt) mani, es jums būšu vajadzīgs, lai ar Dieva Žēlsirdību jūs varētu izārstēt jūsu slimības. Es jums dodu šo spēcīgo lūgšanu, lai jūs to varētu lūgties ticībā un atsaukties uz mani. Palūdziet Dievam Tēvam, lai ar manas pazemīgās aizlūgšanas palīdzību dod jums nepieciešamo miesas vai dvēseles dziedināšanu. Neaizmirstiet, ka es esmu Dieva Ārsts un es esmu jūsu rīcībā.

SPĒCĪGA LŪGŠANA, LAI SAŅEMTU DZIEDINĀŠANU NO SVĒTĀ ERCEŅĢEĻA RAFAĒLA
(ZĀLES DIEVA TAUTAS DZIEDINĀŠANAI)
Svētīgais Erceņģeli Rafaēl, „Dieva Ārsts”, nāc man palīgā Debesu ārstu – Erceņģeļu un Eņģeļu sabiedrībā, jo es jūtos slims savā miesā un dvēselē. Es nāku pie tevis, spēcīgais Debesu Ārsts, lai, ja tā būs Dieva griba un caur tavu Svēto Aizbildniecību, tu dāvātu man dziedināšanu, kas nepieciešama manai miesai, un aizsardzību, kas nepieciešama manai dvēselei. Ak, svētītais Erceņģeli Rafaēl, kurš vadīji un aizsargāji Tobiasu un izdziedināji Tobiasa aklumu, nāc pie manis un sniedz man Debesu Zāles, lai dziedinātu manu garīgo aklumu un slimības, kas nomoka manu miesu. Slavas pilnais Erceņģeli Rafaēl, nāc man palīgā un nes man Debesu Zāles, lai dziedinātu manas fiziskās un garīgās slimības. Lai viss ir Dieva Godam. Āmen.
Es ticu…; Tēvs mūsu…
Lai Augstākā Miers paliek jūsos, labas gribas cilvēki.

Jūsu Brālis un Kalps, Erceņģelis Rafaēls. Dieva Ārsts

Brāļi, manu vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei.

https://lielaisbridinajums.vestijumilatvijai.net/2011-gada-25-oktobris-pl-07-30/