2020.gada 22.septembris

Vecāki, cik ātri vien iespējams, atjaunojiet savu māju pārvaldību un kontroli, jo Debesis ir ļoti apbēdinātas par daudzu no jums pašapmierināto attieksmi, to, kuri esat pagriezuši muguru Dievam un domājat tikai par savu bērnu materiālu nodrošināšanu, kad patiesībā viņiem visvairāk nepieciešama mīlestība, sapratne, dialogs, cieņa un, galvenokārt, Dieva klātbūtne jūsu mājās!

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums vecākiem. Vēstījums Enoham
Mani bērni, lai mana Kunga Miers ir ar jums un mana Mīlestība un Aizsardzība vienmēr jūs, mani mazie, pavada; šīs cilvēces lielais vairākums turpina lēkšot cauri šai pasaulei kā savvaļas kumeļi, dodoties uz bezdibeņa dziļumiem. Cik lielas skumjas es jūtu manā cilvēces Mātes Sirdī, redzot tik daudzu māju un ģimeņu iznīcību daudzu vecāku dēļ, kurus vairāk uztrauc darbs, šīs pasaules rūpes un tehnoloģija, tā atstājot novārtā lielāko dārgumu, ko Dievs viņiem dāvājis, viņu bērnus! Manas asaras līst visā man veltītajā un izpaužoties attēlos, kas pārstāv mani, kā aicinājums cilvēcei no sirds atgriezties pie Tēva Mīlestības un Žēlsirdības.

Vecāki, daudziem no jums trūkst mīlestības un apņemšanās jeb atbildība par pienākumu, ko jūs esat uzņēmušies, jūs vairāk uztrauc jūsu bērnu materiālā labklājība, nekā patieso vērtību sniegšana un ieaudzināšana; tāpēc tik daudzas mājas mūsdienās ir bez kursa, vienkārši dreifē! Lucifera tehnoloģija novērš ģimenes no Dieva; lielais vairums manu mazo daudzās mājās vairs neatvēl laiku lūgšanām, mīlestībai un dialogam. Tūkstošiem ģimeņu šodien guļ bezdibenī, jo viņiem, kad tie bija šajā pasaulē, nebija ne ticības, ne žēlsirdības [labdarības], ne mīlestības pret Dievu. Viņi vairāk rūpējās par sava ego un iedomības apmierināšanu un pagrieza muguru vienīgajam, kurš tos varēja glābt. Ir tik skumji šodien redzēt morālo un garīgo degradāciju, kurā atrodas tik daudz ģimeņu, jo viņu mājās trūkst Dieva; ģimenes, kuras tā turpinās, rīt tiks zaudētas tāpat kā tās, kas šodien atrodas tumsas dziļumos.

Vecāki, māju Gani, cik ilgi jūs turpināsiet savu garīgo letarģiju? Lūk, tie visi ir zaudējumi, ko jūs nodarāt saviem bērniem dēļ jūsu vadības trūkuma savās mājās. Mani bērni tiek pazaudēti dēļ tā, ka jums trūkst mīlestības, dialoga, sapratnes, apņemšanās, disciplīnas un galvenokārt tāpēc, ka jūsu mājās trūkst lūgšanas un Dieva. Jūs esat atstājuši savu bērnu audzināšanu šīs pasaules tehnoloģiju dievam, un šis dievs, kas nāca no cilvēka rokas, zog jūsu bērnu mīlestību un cieņu. Es lūdzu jūs, vecāki, pievērsiet lielāku uzmanību savām mājām un vairāk par tām rūpējieties; televīzija, internets, mobilais tālrunis un visas nāves tehnoloģijas, ko mans pretinieks pēdējā laikā ir izmantojis un izplatījis visā pasaulē, ir iemesls, kāpēc mūsdienās tiek zaudētas tik daudzas mājas/ģimenes.

Vecāki, cik ātri vien iespējams, atjaunojiet savu māju pārvaldību un kontroli, jo Debesis ir ļoti apbēdinātas par daudzu no jums pašapmierināto attieksmi, to, kuri esat pagriezuši muguru Dievam un domājat tikai par savu bērnu materiālu nodrošināšanu, kad patiesībā viņiem visvairāk nepieciešama mīlestība, sapratne, dialogs, cieņa un, galvenokārt, Dieva klātbūtne jūsu mājās! Tātad, mājas gani, iztaisnojiet jūsu ģimeņu gaitas, lai jums nebūtu jānožēlo rīt, kad ieradīsities Dieva klātbūtnē, jo, ja jūs turpināsiet pagriezt Viņam muguru, spriedums, ko jūs saņemsiet, būs šāds: Atkāpieties no Manis, Es jūs nepazīstu; dodieties uz mūžīgo uguni, kur jūs gaida raudāšana un zobu griešana par jūsu dumpi, nepaklausību un mīlestības un labdarības/žēlsirdības trūkumu pret Mani un jūsu ģimenēm.
Lai mana Kunga Miers paliek jūsos, mani mīļie bērniņi.

Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Mani maziņie, manus aicinājumus un vēstījumus dariet zināmus visos zemes stūros.