2020.gada 23.februāris, pl.13.35

Mani mazie, ļaunā kalpi ir maskējušies, muļķojot Manu ganāmpulku; viņi ir dievbijīgi un garīgi, lai iegūtu Manu avju uzticību, bet viņu sirds ir ļaunuma pilna

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajiem bērniem. Vēstījums Enoham
Mani mīļotie bērni, Mans Miers ir ar jums visiem
Mani bērni, sargieties no vilkiem, jo viņi brīvi staigā un maskējas ar avju ādu; ļaunā kalpi sasaista Manu ganāmpulku ar viņu nicinošajām okultajām praksēm, un daudzas no Manām avīm ir garīgi sasaistītas; citi ir miruši neizskaidrojami, esot veseli. Okultās prakses izplatās, un Mans ganāmpulks cieš no visa tā sekām.

Mani mazie, ļaunā kalpi ir maskējušies, muļķojot Manu ganāmpulku; viņi ir dievbijīgi un garīgi, lai iegūtu Manu avju uzticību, bet viņu sirds ir ļaunuma pilna. Vietas, kur Mans ganāmpulks pulcējas lūgšanai – tās ir vietas, ko ir izvēlējušies tieši šie vilki; visās vietās, kur notiek reliģiskas aktivitātes, vienmēr būs viens vai vairāki ļaunā instrumenti, kas ar visiem līdzekļiem centīsies radīt pelavas (cilvēkus, kas sabojā citus, starp kuriem ir), lai sašķeltu un iznīcinātu Manu darbu.

Mans ganāmpulks, jūs tos pazīsiet pēc viņu augļiem. Vai iespējams ievākt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? (Mateja 7:16). Vilki, kas maskējušies kā avis, nevar izturēt Manas Mātes Svētā Rožukroņa lūgšanu, viņi aizbēg, vai arī viņi atrunājas, kad tiek aicināti uz kāda noslēpuma lūgšanu; vēl viena pazīme, lai tos atklātu, ir slavēšana, jo Mana tauta Mani slavē ar ticību; viņi nevar paciest slavēšanas psalmus, jo tad tie atklāj savu patieso identitāti. Mana mīļotā Prinča Miķeļa eksorcisms jums jāizsaka pirms Svētā Rožukroņa lūgšanas vai lūgšanas sākumā, jo tā spēks atmasko ļaunos garus, kas ir maskēti. Es jums visu to iesaku, Mani bērni, lai jūs to varētu izmantot praksē un lai jūs varētu atklāt maskētos vilkus, kas atrodas Mana ganāmpulka vidū.

Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laiks ir tuvu, tāpēc viņa sūtņi visu savu ļaunumu izrāda pret Manām avīm, lai viņu saimnieks, kad tas parādās, neatrastu pretestību. Visas reliģiskās kopienas tiek pakļautas ļaunā spēku uzbrukumiem, jo Mans pretinieks zina, ka lūgšana kopienā nozog viņam daudzas dvēseles un vājina viņa varu. Vēlreiz Es jums atgādinu, Mani mīļie bērni, pārbaudiet garus ar lūgšanu, ar slavēšanu un Manas Mātes Svētā Rožukroņa lūgšanu, lai jūs varētu atklāt ļaunā kalpus. Atcerieties: ne visi, kas saka: Es nāku no Kunga, ir Mana ganāmpulka avis. Neaizmirstiet, ka jūs atrodaties garīgā cīņā, ka ļaunā spēki nedod jums pamieru, jo to mērķis ir sašķelt Manu ganāmpulku un pēc tam likt krist bezdibenī.
Mani mazie, nepieņemiet ne ēdienu, ne dzērienus, ne reliģiskus priekšmetus no nepazīstamiem cilvēkiem, kā arī neļaujiet tiem sevi fotografēt, lai jums nenāktos piedzīvot nepatīkamus pārsteigumus; atcerieties, ka ļaunā sūtņi ložņā, meklē veidus kā Manu ganāmpulku sasaistīt un garīgi padarīt slimu. Pievērsiet uzmanību Maniem norādījumiem un esiet modri un nomodā, lai jūs neiekristu Mana pretinieka un viņa ļauno sūtņu slazdos. Es to atkārtoju vēlreiz: Savu sirdi neatklājiet nevienam.
Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei