2020.gada 23.janvāris, pl.17.50

Mani bērni, barojiet sevi pēc iespējas vairāk ar Manu Miesu un Asinīm, lai jūs būtu garīgi labi nostiprināti un tādējādi jūs varat izturēt pārbaudes dienas, kas nāk

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa ticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mans Miers ir ar jums, Mani bērni.
Mīļie bērni, laiks kļūst arvien īsāks, dienas, mēneši, gadi rit ātrāk; laika ilgums drīz sasniegs 12 stundu robežu, no tā brīža sāksies Mana Taisnīguma laiks.

Tūlīt, tūlīt modīsies dabas dusmas un nevienā zemes stūrī nebūs drošas vietas; gatavojas atraisīties dabas katastrofas, sausums, vīrusi un slimības, un šī cilvēce joprojām ir sastingusi grēkā. Nabaga grēcīgā cilvēce, nepamostoties no savas letarģijas un neatgriežoties pie Dieva cik drīz vien iespējams, protams, tā tiks zaudēta uz visiem laikiem! Bēdu laiks cilvēcei ir sācies, un atpakaļceļa vairs nav; tūlīt, tūlīt sāksies sliktās ziņas un tās sekos viena aiz otras; šī cilvēce vēl nepagūs piecelties, kad nāks jau cita nelaime.

Visā radītajā arvien pamanāmākas kļūst zīmes un pazīmes [signāli], Debesis izsmeļ visus resursus, lai izglābtu vislielāko skaitu dvēseļu, bet šī nepateicīgā cilvēce turpina novērsties no Dieva aicinājumiem. Mani ļaudis, tuvojas lielā pārbaudījuma dienas, stingri turieties ticībā, lai jūs tās varētu pārvarēt; tiks pārbaudīta jūsu ticība un paļāvība uz Dievu; tās būs izmisuma dienas, kad jūsu dvēseles ienaidnieks un viņa ļaunuma karapulki jums pierādīs [kas ir kas]. Jūs raudāsiet uz debesīm un nesaņemsiet atbildi, tās būs garīga sausuma dienas.

Ejot caur tuksnesi, jūs tiksiet kārdināti, un pārbaudījumu spēs izturēt vienīgi tie, kas paliek ticībā. Izlasiet Manu Svēto Vārdu, dziļi to pārdomājiet un ierakstiet to jūsu prātā un jūsu sirdī, jo tas ir kā Abpusēji Griezīgs Zobens, kurš jūs pasargās no jūsu dvēseles ienaidnieka kārdināšanas un maldināšanas.

Mani bērni, barojiet sevi pēc iespējas vairāk ar Manu Miesu un Asinīm, lai jūs būtu garīgi labi nostiprināti un tādējādi jūs varat izturēt pārbaudes dienas, kas nāk. Izmantojiet šo dienu priekšrocības, kad Es joprojām esmu jūsu vidū, jo tuvojas dienas, kad Es vairs nebūšu Manos Tabernākulos un tad jūs sacīsit tāpat kā Marija no Magdalas: Kur ir nolikuši (aizveduši) mana Kunga Miesu?

Mani mazie, Manas ticīgās tautas vajāšanas un Manu Namu apgānīšanas jau ir sākušās; šīs ir zīmes, kas jums paziņo, ka sākas tumsas laiks; esiet modri un piesardzīgi ar jūsu lukturiem, izgaismotiem ar lūgšanu, lai jūs apgaismotu tuvojošos tumsu. Palieciet Manā Mierā un Manā Mīlestībā un nebaidieties; Es jūs nepametīšu,  Mana Māte būs Tabernākuls, kur jūs atradīsiet Mani tumsas un garīgā sausuma dienās. Neļaujiet nekam un nevienam jūs atdalīt no Manis.
Palieciet Manā Mierā, Mani bērni.

Jūsu Mīļotais, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mans ganāmpulks, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei