2020.gada 23.marts, pl.14.20

Sagatavojieties, Mans ganāmpulks, tā, ka jūs varat sākt staigāt pa attīrīšanās/šķīstīšanās tuksnesi; mīliet viens otru un palīdziet viens otram, lai jūs varētu nokārtot pārbaudījumus; staigājiet kā Gaismas Bērni, ar jūsu lukturiem, aizdegtiem ar lūgšanu, lai jūs varētu apgaismot tumsu, kas jau karājas virs zemes

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mana ganāmpulka avis, Mans Miers lai ir ar jums.
Mans ganāmpulks, pandēmijas pastiprināsies, kādu laiku cilvēci nomocīs slimību vīrusi. Tie ir cilvēka zinātnes radītie vīrusi, kas kalpo Manam pretiniekam un kuru mērķis ir iznīcināt lielu daļu pasaules iedzīvotāju. Tūkstošiem slimību vīrusu, no kuriem daudzi jau bija izskausti, atkal parādīsies un būs izturīgāki un nāvējošāki. Nebaidieties, Mans ganāmpulks, Manu Asiņu un Mana 91.psalma spēks atbrīvos jūs no visiem vīrusiem, sērgām (mēriem) un pandēmijām, ja jūs lūgsit ticībā.

Atcerieties, ka ar daudzkārtēju iepriekš paredzēšanu, ar mūsu sūtņu starpniecību, Es jums paziņoju par šo vīrusu, pandēmiju un ciešanu ierašanos, kas nāk pie jums. Tagad, šajā laikā, vai jūs ticat? Manus brīdinājumus jūs uztvērāt kā spēli, un jūs nepievērsāt uzmanību Maniem aicinājumiem. Patiesi Es jums saku: Visi, kas atkāpsies no Manis, pazudīs. Es paziņoju par lielu bēdu un ciešanu nākšanu, lai jūs būtu sagatavojušies, bet jūs ignorējāt Manus brīdinājumus; šodien Es jums vēlreiz saku: karš, shizma (šķelšanās) un ekonomiskā krīze būs nākamais pārbaudījums, kas jums būs jāpārvar; kad jūs būsit visvairāk satraukti – ciešanu un bēdu pārņemti, negaidīti nāks Mans Brīdinājums.

Daudzas valstis būs bankrotējušas, un naudas dievs ripos pa zemi un nekad vairs atkal nepiecelsies. Ļaunā emisāri [sūtņi], kuri slepeni valda pār šīs pasaules likteņiem un sevi dēvē par Iluminātiem, jau vēlas destabilizēt pasaules ekonomiku, lai sāktu Zvēra zīmes, mikroshēmas/čipa implantāciju. Vīrusi, sērgas (mēris), pandēmijas, deficīts/trūkums, bads, ekonomikas krišana, karš un shizma kļūs par sākumu sāpēm, caur kurām cilvēcei būs jāiziet cauri.
Man ir tik skumji apzināties, ka visas šīs nelaimes nāk pie jums, un lielais cilvēces vairums joprojām ir sastindzis no grēka un neticības! Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce! Vai jūs domājat, ka viss ir mīts, un ar jums nekas nenotiks? Uzlūkojiet šodien esošo paniku, jūs ir pārņēmusi baiļu pandēmija kopā ar vīrusu pandēmiju. Sāpes tikai sākas un pirmās nepatikšanas jau ir dzirdamas. Patiesi Es jums saku: Ja jūs nepaliksit vienoti ar Mani kā zars vīnogulājā, jūs pazudīsit.

Pievērsiet uzmanību Debesu aicinājumiem, kurus mēs jums vēlamies darīt zināmus caur mūsu pēdējo laiku praviešiem, lai jūs varētu pārvarēt pārbaudījumus, kas nāk pie jums. Mani Pestīšanas vēstījumi vedīs jūs caur šķīstīšanās/attīrīšanās tuksnesi; ievērojiet tos un pielietojiet praksē, lai jūs spētu izturēt gaidāmās ciešanu un izmisuma dienas.
Nebaidieties, Mans ganāmpulks, Es esmu jūsu Mūžīgais Gans, Es eju jums pa priekšu, bruģējot jums ceļu; klausieties Manu Balsi caur Maniem Aicinājumiem, un Es jums apliecinu, ka neviens no jūsu matiem netiks zaudēts, ejot caur Manu Dievišķo Taisnīgumu. Patiesi Es jums saku: Tas, kas vēlas glābt savu dzīvību, to pazaudēs, bet tas, kas to pazaudēs Manis dēļ, to atradīs, jo bez Manis jūs neesat nekas.

Tāpēc sagatavojieties, Mans ganāmpulks, tā, ka jūs varat sākt staigāt pa attīrīšanās/šķīstīšanās tuksnesi; mīliet viens otru un palīdziet viens otram, lai jūs varētu nokārtot pārbaudījumus; staigājiet kā Gaismas Bērni, ar jūsu lukturiem, aizdegtiem ar lūgšanu, lai jūs varētu apgaismot tumsu, kas jau karājas virs zemes. Debesis un Zeme pāries [izzudīs]; Mani Vārdi nepāries [neizzudīs]. Visam jābūt pilnībā pabeigtam; mostieties, Mans ganāmpulks, pulcējieties ap lūgšanu, gavēšanu un grēku nožēlošanu, un neatstājiet novārtā, neizlaidiet Manas Mātes Rožukroni, jo tas ir kompass, kas jūs droši vedīs uz Mana Jaunā Radītā durvīm, kur Es jūs gaidīšu.
Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs un Gans, Jēzus, visu laiku Labais Gans.

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei