2020.gada 24.maijs

Vēstījums saņemts 2020.gada 24.maijā/Džūlija Uedbi

Tuvojas otrais vilnis, bet Mani dārgakmeņi spīdēs
Pasaki viņiem, meita. Pastāsti viņiem, ka viss nav, kā šķiet. Bet jums, kas esat atvēruši savas sirds durvis un ļāvuši Man atrast Manu atpūtas vietu, Es jums apliecinu, ka jums nebūs baiļu. Es aicinu jūs tagad būt ārkārtīgi apdomīgiem un piesardzīgiem. Neapjūciet un paturiet jūsu acis vērstas uz Mani un ievērojiet visu, ko Es esmu jums iemācījis.

Šķiet, ka lietas atgriežas daudz normālākā realitātē. Nekas nevarētu būt tālāk no patiesības. Kāda neliela atelpa, kas, Es teikšu jums, ir tikai jūsu ilūzija. Visur valda maldināšana/meli. Nepieķerieties no jauna cilvēka ceļiem, domājot un plānojot dzīvi tā, kā tā bija. Tā vairs nebūs.

Spriedumi/sodi ir pār jums, un otrais vilnis, daudz postošāks un smagāks nekā šī jūsu piedzīvotā sērga, ir jau tieši aiz stūra, un līdz tam ir atlicis ļoti maz laika. Tas ir tieši tā, kā Es jau jums teicu pirms daudziem gadiem – ka jūs tik tikko spēsit aptvert (mēģināt tikt galā ar…) vienu sodu, pirms pār jums nāks nākamais, daudz postošāks spriedums. Ir pienācis laiks, Mani bērni, un viss, ko Es esmu teicis, piepildīsies.

Īpaši tiem, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, jūsu vasaras sezona būs īsa, un, pirms jūs par to uzzināsiet, tumšās dienas atgriezīsies ar bargu sodu no visām pusēm. Diena ir jau pagājusi, un ir pienākusi nakts. Es esmu brīdinājis, ka pašreizējā sērga, salīdzinājumā ar to, kas notiks, būs kaut kas pavisam nenozīmīgs, blāvs. Šī Amerikas tauta, kas kādreiz varēja lepoties ar to, ka viņi ir lepni un brīvi, viņas lepnuma dēļ tiks pilnīgi iznīcināta, un viņas iznīcināšana būs galīga un Es viņu vairs nepazīšu.

Kamēr Baznīca gulēja un ignorēja Manus brīdinājumus un padomus, diženais čūska sāka nopietni īstenot savu laiku beigu shēmu, un pazušanas cilvēks ir apmācīts un ir gatavs parādīties. Kā viņi paši saka, viņi neļaus labajai („krietnajai”) krīzei velti pazust, un viņi ir gatavi un agresīvi strādā pie viņu zvēra sistēmas ieviešanas visā pasaulē.

Mani bērni, tas nāks ātrāk, nekā jūs domājat. Atcerieties, ka Es kaut ko daru ar jūsu laiku, un jums ir jābūt gataviem. Jūs, kas izvēlēsieties Mani ignorēt, saskarsieties ar jūsu nepaklausības briesmīgajām sekām. Neviens cilvēks vai valdība jūs neatbrīvos. Es vienīgais piešķiru jums brīvību. Jūs esat vergi tam, kam jūs kalpojat. Es jūs atkal un atkal aicinu izdarīt izvēli šajā dienā, kam jūs kalposiet, jo jūsu Karalis ir gatavs visu lietu piepildīšanai.

Jums, kas staigāsiet ar Mani, būs miers, ko vienīgi Es varu dot. Jūs staigāsiet Manā autoritātē un spēkā un iesaistīsieties uzdevumos, kas bija jums iepriekšnoteikti kopš paša sākuma. Jūsu vajadzības tiks nodrošinātas, un Es jūs aizsargāšu. Tagad jūsu sirds piepildīsies ar lielāku prieku, nekā jūs jebkad zinājāt, jo jūs atpazīsiet savu Mesiju un Līgavaini, un Mana klātbūtne caurstrāvos katru jūsu esības šķiedru. Priecājieties! Jūsu Karalis ir šeit! Viņš ir šeit!! Neviens ierocis, kas izveidots pret jums, neuzplauks, un drīz, kādu dienu, jūs redzēsiet, kā katrs ceļgals saliecas Vienīgā Diženā, Visa Karaļa… priekšā

JĒZUS

Romiešiem 12:2 King James Version (KJV); Romiešiem 13:12; 1.Jāņa 2:15; Kolosiešiem 3:1-2; 1.Pētera 5:8; Efeziešiem 5:15-16; Mateja 6:19-21; Galatiešiem 1:10; 1.Jāņa 5:21; Atklāsmes 14:8; Daniēla 2:21; Romiešiem 6:15-18; Filipiešiem 4:7; Lūkas 10:19; Mateja 17:20; 24.psalms