2020.gada 25.decembris, pl.12.00

Mani bērni, garīgi pulcējieties ap silīti un slavējiet Dieva Godību, kas jums atklājas Betlēmes Bērna maigumā un pazemībā

Betlēmes Bērna aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm. Vēstījums Enoham
Gods Dievam Debesīs un miers virs Zemes labas gribas cilvēkiem.
Lai Betlēmes Bērna Miers ir ar jums visiem.
Mani bērni, garīgi pulcējieties ap silīti un slavējiet Dieva Godību, kas jums atklājas  Betlēmes Bērna maigumā un pazemībā. Jūsu Dievs ir dzimis jums, atveriet savas sirdis, labas gribas cilvēki, lai tajās dzīvotu jaundzimušais Jēzus. Manu dzimšanu izbaudiet kā ģimene, un pielūdziet Mani arī savas sirds silītē. Neļaujiet, Mani mīļotie bērni, lai Ziemassvētku gars nomirst, jo šo laiku Hērodi grib izbeigt Bērna silītē tradīciju.  Viņi vēlas Mani aizstāt ar veca cilvēka figūru, ko viņi dēvē par „Ziemassvētku vecīti”, kas ir attēls, kas pārstāv mūsdienu patērētāju pasauli.

Betlēmes Bērna tradīcijai Manas uzticīgās tautas sirdī ir jāpaliek no paaudzes paaudzē. Nepieļaujiet, Mans ganāmpulks, ka jūsu cilvēciskotais Dievs tiktu aizstāts ar cilvēku roku veidotu patērētāja dievu. Es esmu jūsu Jēzus, kurš atklājas jums Betlēmes Bērna pazemībā, nabadzībā un maigumā; Es vēlos jums sniegt pazemības un paklausības Dievišķajai Gribai piemēru, lai arī jūs, atdarinot Mani, būtu vienkārši, pazemīgi un paklausīgi Dieva Iecerēm.

Atveriet Man savas ganu un ganiņu sirsniņas, lai tajās aizdedzinātu Manas Mīlestības uguni. Es nāku pie jums Bērna pazemībā un nevainībā; sveiciet Mani, jo Es esmu Gaisma, kas nāk, lai apgaismotu šīs pasaules tumsu un tumsību; Es nāku jums nest Mieru un Mīlestību, lai Miers un Mīlestība aizdedzinātu jūsu sirdis. Es esmu Betlēmes Bērns, kurš paver savas maziņās rociņas, gaidīdams, kad jūs viņu nēsāsiet.

Nāciet, Gani un Ganiņi, pielūdziet jau piedzimušo Bērnu; priecājieties, jo jūsu Glābējs jau ir jūsu vidū. Šajā dienā dziediet “Gloria in Excelsis Deo” [„Gods Dievam augstumos”] Manu Eņģeļu sabiedrībā, jo Dieva Godība jums ir atklājusies saldajā un maigajā Bērna Jēzus klātbūtnē silītē.

GLORIA IN EXCELSI DEO
(GODS DIEVAM AUGSTUMOS [augstībā])
Eņģeli augstumos ar savām kristāla balsīm – Viņi dodas dziedāt slavu Bērnam, Cilvēkiem viņi dzied mieru.
Gods Dievam augstumos [augstībā]. Gods Dievam augstumos.

Bērns, kurš nāk naktī, nebeidz skatīties uz mums.
Ja tavas acis aizmigtu, mīlestība tās atvērs.
Gods Dievam augstumos [augstībā]. Gods Dievam augstumos.
Šodien Viņa solījums ir piepildīts. Mūsu Dievs mūs izglābs.

Ar Eņģeļiem mēs mūžīgi cildinām Viņa labestību.
Gods Dievam augstumos [augstībā]. Gods Dievam augstumos.
Eņģeļi, piepildiet zemi
No debesu paziņojuma.
Eņģeļi, pieskarieties godībai,
Eņģeļi, dziediet mieru.
Gods Dievam augstumos [augstībā]. Gods Dievam augstumos.

Jūsu Glābējs, Betlēmes Bērns

Manus vēstījumus dariet zināmus visiem labas gribas cilvēkiem.

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS