2020.gada 25.jūnijs, pl.17.35

Bērniņi, ļoti drīz visās valstīs sāksies Dieva Tautas vajāšanas

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva Tautai.
Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, lai mana Dēla Miers ir ar jums visiem un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Mani mīļie bērni, ir sākusies Jaunā pasaules kārtība, Dieva Tautu gaida smagi pārbaudījumi. Daudzu valstu valdnieki, plašsaziņas līdzekļi un starptautiskās organizācijas kalpo šai jaunajai pasaules valdībai, kas nesīs verdzību, kontroli, pakļaušanu un nabadzību, īpaši to valstu iedzīvotājiem, kuras sauc par Trešās pasaules valstīm. Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā visa cilvēce būs pakļauta Jaunajai pasaules kārtībai.

Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā tā būs vienīgā valdība, kas valdīs pasaulē. Es jūtu lielas skumjas manā cilvēces Mātes Sirdī, redzot, kā Dieva Tauta tiks paverdzināta! Pasaulē jau ir sāktas vajāšanas pret kristiešiem un katoļiem; daudzās Tālo Austrumu valstīs un tajās, kur valda ateistiskais komunistiskais režīms, mani nabaga bērni tiek spīdzināti, pazūd, tiek ieslodzīti un viņiem tiek atņemti to īpašumi un tiesības. Visiem tiem, kam pierāda, ka viņi ir katoļi vai kristieši, valsts liedz visus tās pakalpojumus. Daudzās valstīs būt katolim vai kristietim – tas jau ir noziegums.

Šajās valstīs mana Dēla Baznīcas tiek dedzinātas, iznīcinātas un to Tabernākuli – apgānīti. Mans Jēzus Vissvētākajā Sakramentā tiek samīdīts un izraidīts no tiem. Ak, kādas sāpes es izjūtu, kad redzu, ka bendes, kuri atrodas ļaunā kalpošanā, ar savām rokām atkal pazemo manu Dēlu un to izturēšanās pret Viņu ir briesmīga! Dieva Tauta sāk trimdu, pastiprinās vajāšanas un vardarbība. Daudzi no maniem bērniņiem šajās valstīs, dēļ ticības un paļāvības uz Dievu trūkuma, publiski atsakās no savas ticības, un pats skumjākais manam Dēlam Jēzum – tas viss dēļ viņu dzīvības un īpašuma saglabāšanas. Bērniņi, ļoti drīz visās valstīs sāksies Dieva Tautas vajāšanas. Kad Jaunā pasaules kārtība būs spēkā pasaulē, Dieva bērnus gaida nežēlīga apiešanās, spīdzināšana, ieslodzījums cietumā un nāve.

Mani bērni, Jaunā pasaules kārtība cenšas darīt galu kristietības un katoļu reliģijai; viņi vēlas izdzēst mana Dēla Jēzus Vārdu no Viņam uzticīgo cilvēku prāta un sirds. Maziņie, nebaidieties, es esmu mana Dēla Ganāmpulka Gans, un es rūpējos par To. Veltījiet sevi Mūsu Divām Sirdīm un palieciet stingri ticībā, lai jūs varētu nokārtot šos pārbaudījumus; nekādos apstākļos nenododiet manu Dēlu, atsakoties no savas ticības; atcerieties, ka Debesis jūs neatstās. Mūsu Divu Siržu spēks jūs aizsargās un pavadīs, tā, ka jūs varēsiet pārvarēt visus mana pretinieka un viņa ļaunuma karapulku uzbrukumus.
Lai mana Dēla Miers paliek jūsos un mana Mīlestība un Mātes Aizsardzība jūs vienmēr pavada.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Mani mīļie bērni, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei