2020.gada 26.aprīlis, pl.11.05

Dieva tauta, mani maziņie, sagatavojieties, savstarpēji palīdzot viens otram un atbalstot viens otru, jo ieslodzījuma dienas tikai sākas

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada. Maziņie, es nevēlos nobiedēt jūs, mani bērni, bet sagatavojieties tam, ka parādīsies citi vīrusi; cilvēce turpinās dzīvot ieslodzījumā. Pandēmijas iznīcinās lielu daļu pasaules izdzīvotāju, īpaši bērnus un vecāka gadagājuma cilvēkus. Jaunie vīrusi, kas ir gatavi izplatīšanai visā pasaulē, ir daļa no pandēmijām, kuras cilvēku zinātne jau ir izskaudusi, bet, kas tiek ģenētiski modificēti, lai kļūtu stiprāki un nāvējošāki un varētu iznīcināt miljoniem cilvēku. Atgriežas putnu, cūku gripu vīrusi, baku, masalu, meningīta; vīrusa tips, kas uzbruks bronhos, plaušās un imūnsistēmā.

Bērniņi, šo pandēmiju, kas nomoka cilvēci, cēlonis ir Elites, kas kalpo manam pretiniekam; šie vīrusi tiek izveidoti laboratorijās un izkliedēti gaisā. Nebaidieties, Dieva tauta, ievērojiet un pielietojiet praksē norādījumus, lūgšanas un ārstniecības līdzekļus, ko Debesis jums ir sūtījušas caur mūsu pēdējo laiku Praviešiem, lai jūs varētu pārvarēt šīs pandēmijas. Bioloģiskais uzbrukums būs nāvējošāks nekā karš, kas drīz sāksies; atcerieties, ka visam ir jāizpildās, kā tas rakstīts. Es atkārtoju vēlreiz: NEBAIDIETIES; es, jūsu Māte, rūpējos par jums, Dieva tauta; patverieties manā Bezvainīgajā Sirdī, un šī Māte, kas jūs tik ļoti mīl, neļaus nekam un nevienam jums nodarīt ļaunumu.

Mēs jums par visu bijām paziņojuši vēl ilgi pirms šo ciešanu sākuma, taču šīs grēcīgās cilvēces milzīgais vairākums ignorēja Debesu aicinājumus. Šodien es jums paziņoju par jaunu pandēmiju parādīšanos, lai jūs sagatavotos materiāli un garīgi. Jūs atrodaties mocību [bēdu, likstu] un sliktu ziņu laikā, palieciet vienoti ar Mūsu Divām Sirdīm, jo ir laiks dziļām pārdomām, garīgām lūgšanām, un laiks atgriezties pie Dieva Sirds. Ir pienākusi grēcīgās cilvēces stunda. Mostieties un beidzot nožēlojiet jūsu grēkus! Mēra, vīrusu, bada, izpostīšanas un nāves jātnieks jau ir jūsu vidū un izlej savu kausu uz zemes iedzīvotājiem. Ko jūs gaidāt, dumpīgie bērni, lai jūs atgrieztos? Skatieties, ir visas zīmes un pazīmes, kuras dod jums Debesis, lai jūs varētu pārdomāt un atgriezties pie Dieva. Neesiet MUĻĶĪGI (MUĻĶI), jo jūsu dzīvībai draud tikt zaudētai uz visiem laikiem!

Dieva tauta, mani maziņie, sagatavojieties, savstarpēji palīdzot viens otram un atbalstot viens otru, jo ieslodzījuma dienas tikai sākas. Lūdzieties un slavējiet Dieva Godību, lai jūs varētu pārvarēt grūtās dienas, kas tuvojas. Dievišķā Taisnīguma dienas, kas prasa atgriešanos un grēku nožēlu. Bērniņi, pārbaudījuma dienas, kas nāk, jūs varat pārvarēt vienīgi tad, ja jūs esat garīgi. Tikai esot vienotiem ar Mūsu Divām Sirdīm un paklausot norādījumiem, aizsardzības līdzekļiem un aizsardzības lūgšanām, ko Debesis jums ir sūtījušas, jūs varat iziet kā uzvarētāji no visām ciešanām [likstām, nelaimēm], kas būs jūsu ceļā.
Lai Dieva Miers, mana Mīlestība un Aizsardzība paliek jūsos, mani mīļotie bērni.

Jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai pasaulei.