2020.gada 27.septembris, pl.16.45

Pārdomājiet Mana Ganāmpulka Gani, jo, ja jūs turpināsiet Mani necienīgi izdalīt Manai tautai, Mans Svētais Gars atdalīsies no jūsu Konsekrācijām; tad maize, kuru jūs izdalīsiet, vairs nebūs Mana Miesa un Manas Asinis; atcerieties, kā jūs izturaties pret Mani, tā arī pret jums izturēsies, kad jūs nostāsieties Manā priekšā

Mokoši gaidošā Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa Baznīcas Ganiem (Priesteriem). Vēstījums Enoham
Mana Ganāmpulka Gani, Mans Miers ir ar jums
Vismīļotie bērni, Man ir ļoti skumji un Es jūtos nomākts par nicinājumu un nepateicību, ko esmu saņēmis no daudziem no jums, kuri apgalvojat, ka esat Mani radinieki. Cik Man sāpīgi redzēt, ka Mans Ganāmpulks ir izkaisīts kā avis bez gana dēļ daudzu no jums nolaidības un apātijas; ka jūs vairāk rūpējaties par pašu ganībām, nekā par Mana Ganāmpulka vadīšanu un ganīšanu! Aizbildinoties ar pandēmiju, kas jau ir tiešs uzbrukums Manai Baznīcai, mudina daudzus no Maniem ganiem apgānīt Mani, izdalot Mani Manam ganāmpulkam rokā, it kā tas būtu maizes gabals. Manas acis ir izlējušas asins asaras, redzot, kā esmu vardarbīgi pazemots un samīdīts katrā Manas Dievišķības daļiņā, kas nokrīt zemē; par neģēlīgo svētzādzību, kas tiek pastrādāta daudzos Manos Namos, Maniem ganiem izdalot Mani rokās.

Katru dienu zemē nokrīt miljoniem Manu Svēto Hostiju daļiņu, kad Mani bērni tās pieņem rokā. Cik liela svētzādzība tiek nodarīta attiecībā pret Manu Dievišķību, aizbildinoties ar pandēmiju, kas jau ir sazvērestība un uzbrukums Manam Svētajam Upurim! Daudzi no Maniem ganiem aizmirst, ka katrā Iesvētītajā (Konsekrētajā) Hostijā esmu Es, Dzīvs un Reāls, padarot Mani par Dzīvību Manas tautas vidū un dodot Mani kā Upurētu Jēru (Upura Jēru). Neuzticīgie gani! Kāpēc jūs Mani šaustāt, tik necienīgi Mani izdalot Manam ganāmpulkam? Vai tad jūs nezināt, ka Es esmu Garā, kurš ir katras Konsekrētās Hostijas vienkāršībā un pazemībā?  Vakar augstie priesteri un Rakstu mācītāji Mani notiesāja uz nāvi, bet šodien jūs – Mana Ganāmpulka Mēri un Gani, tie, kas Mani vēlreiz krustā sitat, kad jūs tik necienīgi izdalāt Mani Manā ganāmpulkā, dodot Mani rokā.

Es esmu svaidījis jūsu Priestera Kalpošanu (Priesterisko Kalpošanu) ar Mana Svētā Gara uguni, lai jūs būtu Mani pārstāvji šeit uz zemes. Katrā Konsekrācijā, ko jūs darāt ar cieņu un dedzību, Es, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā, nonāku no Debesīm, lai padarītu Sevi par Dzīvu jūsu vidū; Priesteru Kalpošana (Prieteriskā Kalpošana), ko esmu jums uzticējis, ir tik izcila/dižena, ka caur jūsu svaidītajām rokām Es nonāku Garā, lai atdotu Sevi kā barību Manai Tautai. Katrā Konsekrācijā, ko jūs darāt Mīlestības labad, Mans upuris tiek pārdzīvots bez asinīm jeb jūs pienest (atdzīvināt) Manu upuri bez asinīm, un Es dodu Sevi kā Dzīvības Maizi, lai barotu Manu Ganāmpulku. Tāpēc Es jautāju jums, Mana Ganāmpulka Gani: Vai Es esmu pelnījis tik zemisku Manas Dievišķības mīdīšanu no jūsu puses, kad jūs Mani dodat Manai Tautai ne kā Jēzu Vissvētākajā Sakramentā, bet kā jebkuru maizes gabalu? Es esmu jūsu Dievs, kuru jūs izdalāt Manai Tautai, un Es esmu pelnījis Pielūgšanu, Cildinājumus un Cieņu no jums un Mana Ganāmpulka. Mana Svētā Miesa un Asinis – jums tā jāizdala Manam Ganāmpulkam uz ceļiem un mutē, ar pienācīgu Cieņu un Pielūgšanu (Pielūgsmi), ko pelnījis karaļu Karalis un kungu Kungs.

Nepateicīgie Gani, ja jūs nemainīsiet attieksmi un neizlabosiet izturēšanos pret Mani, Es jums apliecinu, ka rīt, nostājoties Manā priekšā, pret jums izturēsies kā par vainu notiesātajiem! Tūkstošiem priesteru, bīskapu un pat pāvestu šodien guļ bezdibenī un citi – Trešās Šķīstītavas attīrošajā ugunī par necienīgu apiešanos ar Mani, izdalot Mani rokās, kad viņi šajā pasaulē pildīja savu priestera kalpošanu (priesterisko kalpošanu). Vēl tūkstošiem tika zaudēti, jo viņi ļāva savaldzināt sevi ar šīs pasaules priekiem un viņi atstāja novārtā Mana Ganāmpulka ganīšanu, un milzīgs vairākums no viņiem tika zaudēti un šodien atrodas ellē par miesas grēkiem.

Pārdomājiet Mana Ganāmpulka Gani, jo, ja jūs turpināsiet Mani necienīgi izdalīt Manai Tautai, Mans Svētais Gars atkāpsies no jūsu Konsekrācijām; tad maize, ko jūs izdalīsiet, vairs nebūs Mana Miesa un Manas Asinis; atcerieties, kā jūs izturaties pret Mani, tā arī pret jums izturēsies, kad nostāsieties Manā priekšā. 
Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā, Mīļotais, kurš nav Mīļotais

Mans Ganāmpulks, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.