2020.gada 29.decembris, pl.08.25

Mans ganāmpulks, bēdas, kas tuvojas nekad neviens mirstīgais nav piedzīvojis; tāpēc, Mani bērni, lai lielās attīrīšanas [šķīstīšanas] dienas jūs notver Dieva Žēlastībā, lai jūs varētu izturēt līdz galam un tādējādi iegūt dzīvības kroni

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mans Ganāmpulks, Mans Miers ir ar jums.
Manas Saimes avis, tuvojas lielo bēdu dienas – šīs pilnīgas šķīstīšanas [attīrīšanas] dienas visai cilvēcei un it īpaši Dieva Tautai. Jūs, Mans ganāmpulks, gaida grūti gadi, sāpes tikai sākas, un dzirdamas jau pirmās bēdas. Tas, kas jums nāk, ir materiālās, fiziskās un garīgās grūtības, kas šķīstīs jūs miesā, dvēselē un garā, līdz jūs mirdzēsiet kā tīģeļi; tikai tā – attīrīti un miruši grēkam, jūs rīt varēsiet apdzīvot Manu Jauno Radīto.

Mani bērni, tuvojas Manu Tempļu negantības un pamestības dienas; ļoti drīz Mani Nami tiks apgānīti, iznīcināti un pilnībā slēgti, un Mans ikdienas Upuris tiks apturēts. Mani nabaga bērni būs izsalkuši pēc Mana Vārda, kā arī pēc Manas Miesas un Asinīm. Manas Baznīcas shizma [šķelšanās] tās iekšienē tūlīt, tūlīt eksplodēs, un miljoniem dvēseļu zaudēs ticību; tās ienaidnieki izmantos Manas Baznīcas krīzi, lai apgānītu Manus Namus, iznīcinātu Manus Tabernākulus un izdzītu Mani no Maniem Tempļiem. Lūdzieties, Mans ganāmpulks, jo Manas Baznīcas moceklība ir tuvu; tuvojas nodevības stunda, un Jūda ir gatavs to nodot ļaundaru rokās.

Mans ganāmpulks, sākot ar gadu, kas drīz sāksies, un turpmākajos gados jūs tiksiet attīrīti kā zelts tiek attīrīts ugunī. Lūdzieties un palieciet stingri ticībā, lai jūs varētu izturēt ciešanu, pamestības un attīrīšanas [šķīstīšanas] dienas, kas nāks pie jums. Mans Brīdinājums jau klauvē pie durvīm. Skrieniet, skrieniet sakārtot savus rēķinus, jo Mani Nami drīz tiks slēgti, un jūs vairs neatradīsiet nevienu no Maniem priesteriem, kurš pieņemtu jūsu grēksūdzi! Mans ganāmpulks, bēdas, kas tuvojas, nekad neviens mirstīgais nav piedzīvojis; tāpēc, Mani bērni, lai lielās attīrīšanas [šķīstīšanas] dienas jūs notver Dieva Žēlastībā, lai jūs varat izturēt līdz galam un tādējādi iegūt dzīvības kroni. Mani bērni, šī pasaule staigā tumsā, ļaunums un grēks ir sasniedzis robežu; nezāles ir izaugušas un nomāc [smacē] ražu, šis ir ražas laiks, jo, ja nezāles turpinās augt, raža tiks zaudēta.

Mani bērni, tāpat kā Maniem mācekļiem, šodien arī jums Es saku: kādu laiku Es vairs nebūšu ar jums, un tas laiks nāk; bet citā laikā jūs Mani atkal redzēsiet, un jūsu prieku nekas un neviens jums neatņems. Jūs šajā pasaulē būsiet kā avis vilku vidū, bet nebaidieties, Es jūs nepametīšu; Mana Māte un Mani Eņģeļi būs ar jums; patverieties Manas Mātes Jaunavīgajā Klēpī, jo viņa būs Tabernākuls, kur Es palikšu šajās ciešanu, pamestības un šķīstīšanās [attīrīšanās] dienās.

Mīliet viens otru un palīdziet viens otram, lai Mīlestības, Lūgšanas un Paļāvības uz Dievu spēks būtu tas spēks/cietoksnis, kas jūs uztur stingri ticībā. Atcerieties: ja jūs paliksiet vienoti ar Mani kā zars pie vīnogulāja [vīnkoka], nekas un neviens nevarēs jums nozagt Manu Mieru. Tāpēc, Mani mazie, staigājiet kā gaismas bērni, kas jūs esat, lai jūs izgaismotu tumsu un drūmumu [tumsību], kas jau karājas virs zemes.

Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans

Mans ganāmpulks, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.