2020.gada 3.augusts, pl.08.10

Jēzus Augstā un Mūžīgā Priestera steidzams aicinājums Viņam uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham

Man uzticīgā tauta, Mans Miers ir ar jums.

Mani bērni, pasaule gatavojas ieiet laikā, kad notiek sacelšanās un demonstrācijas, kas vērstas pret pakļaušanu un ierobežojumiem, kam to pakļāvuši elites, starptautiskās organizācijas un plašsaziņas līdzekļi. Viņi izmanto pašreizējo pandēmiju, lai saglabātu cilvēces norobežošanos [ieslodzījumu], izmantojot protokolus, sazvērestības un krāpšanos, kas cilvēci noved pie hroniskas baiļu un panikas stāvokļa. Viņi izmanto šīs stratēģijas, lai pakļautu un paverdzinātu pasaules iedzīvotājus, un tādējādi varētu vakcinēt cilvēci ar jauniem vīrusiem un injicēt vakcīnu ar zvēra zīmi, mikročipu.

Atkal Es jums saku, Mans ganāmpulks: sargieties no masveida vakcinācijas kampaņām, jo viens no to mērķiem ir iznīcināt pasaules iedzīvotājus, un cits – ievadīt jūsos zvēra zīmi! Bērnu un vecāka gadagājuma iedzīvotāju kategorijām, īpaši starp Trešās pasaules iedzīvotājiem, tas ir aicinājums izzust. Šo valstu iedzīvotāju vidū ar šīm nāvējošajām vakcīnām tiks veikti eksperimenti; jaunattīstības valstis būs šī drausmīgā plāna jūrascūciņas.

Mani bērni, ņemiet vērā Manus aicinājumus un atmetiet jūsu spītību; no rīta un vakarā ietērpieties savās Garīgajās Bruņās; lūdzieties ar Manu 91.psalmu un katru dienu sevi iesvētiet (veltījiet) Manu Slavas pilno Asiņu Spēkam, un Es jums apliecinu, ka neviens vīruss, sērga (mēris) vai pandēmija nevarēs jums kaitēt. Es jums to saku tāpēc, ka šie laboratorijās radītie un Elites finansētie vīrusi, pirms tiek izkliedēti gaisā, ir pakļauti okultiem rituāliem, lai tie varētu būt daudz nāvējošāki un nodarītu vislielāko kaitējumu. Tāpēc jums ir jābūt garīgi aizsargātiem, lai jūs varētu stāties pretī šim uzbrukumam un vīrusi, un pandēmijas nespētu jums pieskarties.

Mans Ganāmpulks, ja cilvēce ieklausītos Manos aicinājumos, tā nebūtu šajos ierobežojumos (ieslodzījumos), tā nebūtu arī panikā, jo Debesis to pasargātu; bet nē, viņi dod priekšroku klausīties ļaunā kalpu, kuri cenšas viņus ievest mūžīgā nāvē, maldināšanā un tai sekot. Pravietis Jesaja labi saka: šie cilvēki slavē Mani ar lūpām un ausīm, bet viņu sirdis ir tālu no Manis (Jesajas 29:13); Mana tauta iet bojā zināšanu trūkuma dēļ. (Hozejas 4:6)

Mani bērni, uzbrukumi Maniem Namiem (Baznīcām), Sanktuārijiem (Svētnīcām) un reliģiskajām vietām palielinās, un, kas ir visskumjākais, Mana tauta klusē. Viņas vainīgais/vainīgā klusums – tas ir šķēps, kurš caururbj Manu sānu. Jūs nezināt, kā Mani sāpina un skumdina to klusēšana, kuri apgalvo, ka ir Mani radinieki! Ir vesela sazvērestība no ļaunā sūtņu puses, lai finansētu šos pārkāpumus un turētu Manus Namus slēgtus. Viņi ar visiem līdzekļiem cenšas izdzēst Manu Vārdu no Manas tautas prāta un darīt galu kristīgajai patiesībai un ticībai. Manas Baznīcas un Svētās vietas paliek slēgtas, aizbildinoties ar pandēmiju un inficēšanos, savukārt, atrodoties citās vietās un darbībās (aktivitātēs, pasākumos), izņemot reliģiskās, jā, jūs varat parūpēties par cilvēkiem, kalpot viņiem. Viss ir sazvērestība, ko plānojuši ļaunā sūtņi, kuri valda šajā pasaulē, un ateistiskais komunisms, jo viņi zina, ka Manas tautas lūgšana iznīcina visus viņu plānus.

Mana tauta, izmantojiet Manu Asiņu spēku, lai jūs pasargātu Manas Baznīcas un Svētās vietas no ļaunā sūtņu uzbrukumiem. Apzīmogojiet [aizzīmogojiet] tās ar Manu Asiņu Spēku un veiciet Mana mīļotā Miķeļa eksorcismu, lai tās būtu pasargātas no ļaunā spēkiem un lai netiktu turpināts iznīcināt vai apgānīt Manus Tempļus, Svētnīcas un Svētās vietas. Es steidzami aicinu visu katoļu pasauli, lai 9.augustā visā pasaulē tiktu rīkota gavēņa un lūgšanu diena ar Manu Dārgo Asiņu rožukroņa lūgšanu un Svētā Miķeļa eksorcisma lūgšanu no plkst. 12.00 līdz plkst.18.00, lūdzot Debesu Tēvu pasargāt Manus Tempļus, Svētnīcas un Svētās vietas, ko šajā pasaulē iznīcina un apgāna ļaunie spēki. Es paļaujos uz jums, Mans Ganāmpulks!

Jūsu Skolotājs, Augstais un Mūžīgais Priesteris

Mana tauta, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visās zemes malās.