2020.gada 3.novembris, pl.11.30

Mani bērni, garīgie uzbrukumi kļūs arvien spēcīgāki un spēcīgāki; atcerieties, ka kaujas ir garīgas un kaujas lauks, kurā jums uzbrūk, ir jūsu prāts

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mans Miers ir ar jums, Mani mīļie bērni.
Mana tauta, Manas Mājas ļoti drīz tiks atkal slēgtas, skrieniet veikt labu dzīves grēksūdzi un darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas vairāk barotu sevi ar Manu Miesu un Manām Asinīm, lai jūs paliktu garīgi aizsargāti un, atnākot Brīdinājumam, lai Dievs jūs pieņem žēlastības stāvoklī, un jūsu iešana caur mūžību būtu daudz izturamāka. Visas Komūnijas, kuras saņemtas Dieva Žēlastības stāvoklī, pasargās jūsu miesu, dvēseli un garu, lai rīt jūs varētu stāties pretī lielajai garīgajai kaujai. Tāpēc, Mani maziņie, ir tik svarīgi, lai jūs biežāk barotu sevi ar Manu Miesu un Manām Asinīm. Mana garīgā barība ir spēcīgas bruņas, kas aizsargā jūs cīņā pret ļaunuma spēkiem. Lielās negantības laikā, kad jūs vairs nevarat saņemt Manu Svēto Miesu un Asinis, pietiks tikai ar to, ka jūs pieņemat garīgo komūniju, lai Es būtu jūsu vidū un aizsargātu jūs.

Mani bērni, garīgie uzbrukumi būs arvien spēcīgāki un spēcīgāki; atcerieties, ka kaujas ir garīgas un kaujas lauks, kurā jums uzbrūk, ir jūsu prāts. Tāpēc, Mani bērni, jums ir jābūt garīgi labi nostiprinātiem ar Maizi, nosūtītu no Debesīm, un ar jūsu Garīgajām Bruņām, labi ieeļļotām ar lūgšanām, gavēni un grēku nožēlošanu, lai jūs varētu atvairīt dedzinošās bultas, kuras prāta dēmoni sūta jūsu prātā. Lasiet un dziļi pārdomājiet/apdomājiet Manu Svēto Vārdu, jo tas ir Gara Zobens, ar kuru jūs varat iznīcināt ļaunā garīgos nocietinājumus jūsu prātā. Ar piedošanu, lūgšanu, gavēni un grēku nožēlošanu aizveriet visas durvis, kas atvērtas ar emocionālām brūcēm, aizvainojumiem, noraidījumiem un traumām, sākot no bērnības, jaunības vai pieauguša cilvēka vecuma, lai jūsu dvēseles ienaidnieks nevarētu jūs mocīt vai nozagt jūsu mieru.

Piedošana sev un piedošana cilvēkiem, kuri jūs visu dzīvi ir sāpinājuši, ir vitāli svarīga, lai panāktu jeb iegūtu iekšēju mieru. Piedošana, lūgšana, gavēšana un grēku nožēlošana ir garīgi spēki, kas palīdzēs jums gūt uzvaru pār jūsu garīgajiem dēmoniem. Jo vairāk jūs lūgsieties, piedosiet un pieņemsiet viens otru, jo ātrāk jums būs iekšējs miers. Droši tuvojieties vienam no Maniem Tabernākuliem un no sava laika atvēliet laiku, kurā mēs kopā varētu parunāties; atdodiet Man visas jūsu nastas, darbus un grūtības, un Es jums apliecinu, ka Es to visu nesīšu jūsu labad un atvieglošu jūsu nastu. Atcerieties: Es esmu Labais Gans. Labais Gans atdod dzīvību par savām avīm. (Jāņa 10:11) Nāciet pie Manis visi, kas izmocīti/grūtsirdīgi un noguruši, jo Es jūs atvieglošu. (Mateja 11:28) Kad jūs nākat pie Manis, pieprasiet no Manis šos solījumus. Tagad skrieniet, jo Mani Nami ļoti drīz tiks aizslēgti, un vairs netiks atvērti. Es esmu Piedošanas Avots, nāciet peldēties tajā un jūs kļūsiet tīri. Es esmu Dzīvais Ūdens, un visi, kas dzer šo Ūdeni, nekad vairs nebūs izslāpuši. Es esmu jūsu dziedināšana, ko jūs vēl gaidāt, lai nāktu pie Manis?

Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mans Ganāmpulks, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.