2020.gada 30.jūnijs, pl.08.10

Mīļā tauta, vienmēr nēsājiet uz sava kakla Marianisko Mūsu Divu Siržu karogu, jo tas ir spēcīgas aizsardzības bruņas garīgajai cīņai un gaidāmajām lielo bēdu dienām

Jēzus un Marijas Siržu aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Dieva tauta, Mūsu abu Siržu Miers un Mīlestība vienmēr jūs pavada.
Mīļie bērni, dienas, kurās jūs dzīvojat, jau ir šķīstīšanās (attīrīšanās) dienas; pieņemiet tās ar mīlestību un uzticību Dievam, piedāvājot savas ciešanas, cīņas un nogurumu jūsu atbrīvošanai, atgriešanai un pestīšanai. Apvienojiet savas ciešanas ar Jēzus Krustu, lai pārbaudījumi jums būtu vieglāk panesami. Lūdziet Mūsu Divas Sirdis par jūsu, jūsu ģimenes, valsts, pilsētas un visas pasaules atgriešanos, lai jūs un visa cilvēce tiktu atbrīvoti no esošā ļaunuma un grēka.

Atcerieties, Dieva tauta, ka jūsu cīņas ir garīgas, tāpēc jums ir jāizmanto viss Garīgais Bruņojums, ko Dievs jums ir sūtījis, lai jūs varētu stāties pretī savam ienaidniekam velnam, kurš neatpūšoties meklē veidu, kā jūs pazudināt. Kad jūs sajūtat, ka jūsu prātam uzbrūk ļaunā spēki, nāciet Mūsu Divu Siržu aizsardzībā. Nevilcinieties piesaukt mūs, jo Mūsu Divu Siržu spēks iznīcina katru ļaunā dedzinošo bultu un stiprina jūs katras dienas garīgajā cīņā.

No rīta un uz nakti veltījiet (iesvētiet) sevi Mūsu Divu Siržu spēkam; paplašiniet šo veltīšanos uz jūsu bērniem, radiniekiem un visu pasauli, lai ļaunuma spēks tiktu izdeldēts no zemes virsmas. Mēs – Jēzus un Marijas Svētās Sirdis, kuras pukst ar Mīlestību visām dvēselēm un jo īpaši tām, kas atrodas tālāk no Dieva. Dieva tauta, patverieties Mūsu Divās Sirdīs, lai ļaunuma spēks nevarētu jums kaitēt. Mūsu abu Sirdis ir Dieva bērnu uzvara un pestīšana.

Mīļā tauta, vienmēr nēsājiet uz sava kakla Marianisko Mūsu Divu Siržu karogu, jo tas ir spēcīgas aizsardzības bruņas garīgajai cīņai un gaidāmajām lielo bēdu dienām. Pasvētiet un eksorcizējiet to, un kad sajūtat ļaunā uzbrukumu, sakiet šādi: „Jēzus un Marijas Sirdis, nāciet man palīgā un esiet manas dvēseles pestīšana, atbrīvojiet mani no visa ļauna un ļaunā slazdiem.” Āmen. Mēs jums dodam šo veltīšanās (iesvētīšanas) Mūsu Divām Sirdīm lūgšanu, lai jūs varētu šo veltīšanos veikt no rīta un vakarā; paplašiniet to uz jūsu bērniem, radiniekiem un visu pasauli.
LŪGŠANA – VELTĪŠANĀS JĒZUS UN MARIJAS SIRDĪM
(Veiciet to no rīta un vakarā (uz nakti))

Ak, Jēzus un Marijas Sirdis; es veltīju [iesvētu] sevi, es veltīju [iesvētu] savu ģimeni un visu pasauli jūsu Mīlošajām Sirdīm. Pievērsiet uzmanību šim lūgumam, ko es Jums izsaku, un pieņemiet mūsu sirdis Jūsu Sirdīs, lai mēs un visa pasaule varētu tikt atbrīvoti un aizsargāti no visa ļaunuma un visa grēka.

Lai jūsu Divu Siržu aizsardzība ir patvērums, spēks un pajumte katras dienas garīgajās cīņās. Lai jūsu Divu Siržu spēks izstaro pasaulē, tā, ka tā būtu pasargāta no ļaunuma un grēka. Mēs labprātīgi veltām [iesvētām] sevi un mēs veltām visu cilvēci Jūsu Sirdīm, pārliecināti un uzticoties jūsu Lielajai Žēlsirdībai, lai gūtu uzvaru pār ļaunajiem spēkiem šajā pasaulē un sasniegtu  Mūžīgo Godību Dieva Valstībā. Āmen.

Mēs esam jūsu Patvērums un Pajumte, Jēzus un Marijas Sirdis

Mīļā Tauta, vēstījumus no Debesīm dariet zināmus visai cilvēcei.