2020.gada 30.marts, pl.13.35

Mana Tēva sēkla, visai cilvēcei tuvojas lielu pārbaudījumu dienas, bet jūs, Dieva tauta, nebaidieties

Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!
Lai Visaugstākā Miers ir ar jums visiem!
Mana Tēva sēkla, visai cilvēcei tuvojas lielu pārbaudījumu dienas, bet jūs, Dieva tauta, nebaidieties. Es, jūsu Princis, esmu jau jūsu vidū manu Brāļu, Debesu Karapulku Erceņģeļu un Eņģeļu kompānijā [sabiedrībā]. Mēs izvēršam smagu cīņu pret ļaunajiem pulkiem jūsu pasaules telpā. Lūdziet manu aizsardzību, Brāļi, un ieaiciniet mani trīs reizes ar manu kaujas saucienu: Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs! Un es labprāt ieradīšos manu Brāļu kompānijā, lai sniegtu jums mūsu palīdzību.

Dieva tauta, mans Eksorcisms, izteikts ticībā, arī novērsīs no jums visas pandēmijas, visu mēri un visus jūsu dvēseles ienaidnieka uzbrukumus. Bēdu dienas ir jūsu vidū; lūdzieties, lūdziet un slavējiet Dieva Godību un nebīstieties. Atcerieties: Mans Tēvs ir devis pavēli erceņģeļiem un eņģeļiem, lai mēs jūs aizsargātu visos jūsu ceļos, un mēs nesam jūs savās rokās, tā lai jūsu kāja nepaklūp ne aiz viena akmens. (Psalms 91:11-12) Ja jūs dzīvojat zem Visaugstākā aizsargājošās ēnas, Viņš būs jūsu patvērums un aizsardzība. (Psalms 91:1-2)

Šī spēcīgā psalma solījumi ir izpildīti visos cilvēces pastāvēšanas laikos. Mozus lūdza šo psalmu kopā ar ebreju tautu naktī, kad Dieva Taisnības Eņģelis devās cauri Ēģiptei, iznīcinot viņas pirmdzimtos. Dariet jūs arī to pašu, šo pēdējo laiku Dieva ļaudis; un es jums apliecinu, ka, ja jūs to darāt ticībā un jūs sevi apzīmogojat ar Dievišķā Jēra Asinīm, neviens mēris vai sērga, vai vīruss nepieklauvēs pie jūsu māju durvīm.

Mana Tēva sēkla, ar šiem mazajiem pārbaudījumiem, kuriem Visaugstākais ļauj nākt pie jums, Debesis vēlas, lai jūsu ticība un paļāvība uz Dievu stiprinātos un augtu; lai tad, kad pienāk Lielo Bēdu dienas, jūsu ticība būtu tik stingra, ka nekas un neviens nevar nozagt jūsu mieru vai atdalīt jūs no Dieva Mīlestības. Tāpēc esiet mierīgi, Dieva ļaudis; nebīstieties un nebaidieties, jo bailes nenāk no Dieva. Uzticieties un slavējiet Visaugstākā Godību, un es jums apliecinu, ka dienas, kas gaidāmas dēļ Lielajām Bēdām, jums paies kā sapnis.
Lai Visvarenā Miers un Aizsardzība paliek jūsos, Izraēlā, Dieva tautā.

Jūsu Brālis un Kalps, Erceņģelis Miķelis

Brāļi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.