2020.gada 5.aprīlis, pl.14.10

Mani mīļie ļaudis, Mans Žēlsirdības kronītis kopā ar Nodrošinājuma kronīti jums būs ļoti noderīgi trūkuma un bada laikā, kas tuvojas

Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm. Vēstījums Enoham
Mans Miers un Mana Svētā Gara prieks lai ir ar jums visiem.
Mani mīļotie, Es esmu jūsu Žēlsirdīgais Jēzus, kurš šodien sazinās ar jums caur viņu, Manu mazo Nabi. Nebaidieties, Mani ļaudis. Es jūs nepametīšu, atcerieties, ka esmu ar jums kopā līdz laiku beigām; ievērojiet Manus norādījumus un izmantojiet tos praksē; un Es jums apliecinu, ka nekas vai neviens, ne vīruss, ne mēris [sērga], ne katastrofa, ne bads vai jebkura cita nelaime nevar jums pieskarties.

Lūdzieties ar ticību Manu Žēlsirdības kronīti, palūdziet Man aizsardzību un nebaidieties; Mani Žēlsirdības Stari aizsargās jūs un pasargās no jebkāda ļaunuma un briesmām. Es jums jautāju: Kāpēc jūs baidāties, ja Es esmu kopā ar jums? Kur ir jūsu ticība Man? Ja jūs būtu ticīgi cilvēki, jūs neizjustu bailes, un nekas vai neviens nevarētu nozagt jūsu Mieru. Skatieties, jūs esat tik trausli kā mazi bērni, pie vismazākās nelaimes jūs drebat no bailēm; mierinājums nāks, ja jūs sauksiet uz debesīm un atcerēsieties Mani.

Es vēlos, lai Mani mazie stiprinātu sevi ticībā, lai jūs rīt varētu stāties pretī lielajiem pārbaudījumiem, kas atnāks pie jums. Nebaidieties, ja jūs ticat Man un uzticaties Man, Es būšu jūsu spēks, kas jums palīdzēs izturēt (iziet) pārbaudījumus. Lūgšana, gavēšana un grēku nožēla jūs stiprinās; izlasiet arī Manu Svēto Vārdu, kas ir Gara Zobens, lai jūs varētu stāties pretī ļaunā uzbrukumiem. Neaizmirstiet Garīgās Bruņas, kas jums ir jāvalkā, pirms iesaistīties kaujā; nekad nedrīkst būt lūgšanas, gavēņa un grēku nožēlas kopā ar Svētā Rožukroņa un Mana Žēlsirdības kronīša lūgšanu trūkums.

Mani mīļie ļaudis, Mans Žēlsirdības kronītis kopā ar Nodrošinājuma kronīti jums būs ļoti noderīgi trūkuma un bada laikā, kas tuvojas. Lūdziet tos ticībā un lūdziet Manu nodrošinājumu, un Debesis jums atsūtīs katras dienas Mannu. Atkal Es jums saku: nebaidieties. Es esmu jūsu Patvērums, Iztika, Aizsardzība, un vispirms, Es esmu jūsu Dievs. Nāciet pie Manis jūs visi, kas esat noguruši un apgrūtināti, jo Es jūs atvieglošu. (Mateja 11:28).

Katram, kurš lūdzas šo kronīti ar ticību un paļāvību, netrūks dienišķās maizes. Tas ir Žēlsirdīgā Jēzus apsolījums.
Lai Mans Miers, Mana Mīlestība un Žēlsirdība vienmēr paliek jūsos, Mani mīļotie ļaudis.

Jūsu Jēzus, Bezgalīgā Žēlsirdība

Mani bērni, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.