2020.gada 5.novembris, pl.12.10

Tāpēc, mani maziņie, turieties pie mana Svētā Rožukroņa, un es jums apliecinu, ka ne jūs, ne jūsu ģimenes nepazudīsit; mans Rožukronis – Pestīšanas Enkurs, tas ir kompass, kas jūs droši aizvedīs līdz Jaunā Radītā durvīm

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Mani mīļie bērniņi, lai mana Kunga Miers ir ar jums visiem un mana Mātes [Mātišķā] Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Mani bērni, man ir ļoti skumji un es nevaru beigt raudāt, jo daudzas mazās dvēseles tiek zaudētas miesas grēku dēļ, pasaules un tās rūpju dēļ, kā arī nepareizas tehnoloģiju izmantošanas dēļ, kas liek daudzām mājām un daudzām dvēselēm novērsties no Dieva. Šī cilvēce arvien vairāk iet pazušanā. Es nevaru beigt raudāt par abortu skaita pieaugumu pasaulē, par ticības zaudēšanu un par to, kā manu Dēlu apgāna un nicina tie, kas apgalvo, ka ir Viņa radinieki. Manu cilvēces Mātes Sirdi katru dienu caurdur šīs nepateicīgās cilvēces grēks un ļaunums.

Bērniņi, cilvēcei tuvojas sods, atpakaļceļa nav; šī pēdējo laiku cilvēce ir perversa, augstprātīga un pati ļaunākā un grēcīgākā no visām paaudzēm, kas ir eksistējušas; katru dienu grēks un ļaunums arvien palielinās, ļoti drīz tiks izlietas Dieva Taisnīgās Dusmas uz pagāniem [neticīgajiem] un ļaunajiem, uz tautām [valstīm] un valdniekiem, kuri pieņēmuši likumus pret dabu. No Debesīm tuvojas daudz uguns, un jūsu pasaules zinātnieku tehnoloģija to nespēs apturēt. Uguns bumbas ir paslēptas, pēc Brīdinājuma viss tiks atraisīts, un cilvēce, atdalīta no Dieva, sauks uz debesīm pēc žēlsirdības, un vairs netiks uzklausīta.

Lūdzieties, mani mazie, ar manu Svēto Rožukroni no rīta, pusdienā un vakarā [naktī], jo tumsa jau apņem zemi; ļaunums izplatās kā nezāles, velna kults izplatās un šajā pasaulē visu inficē; pieaug okultisma praktizēšana, un daudzus bērniņus, dēļ viņu remdenuma un attālināšanās no Dieva, mans pretinieks sasaista caur viņa ļaunuma instrumentiem. Palieciet Dieva Žēlastībā un ar jūsu Bruņām, apliktām no rīta un vakarā, stiprinoties ar 91.psalmu, ar lūgšanu, gavēni un grēku nožēlošanu; pastāvīgi piesaucot mana Dēla Asiņu un Brūču Spēku un lūdzot manu aizbildniecību un aizsardzību caur mana Rožukroņa lūgšanu, lai jūs, mani maziņie, varētu atvairīt visu okultismu, kas šajos laikos ir pārpilnībā.

Mani bērni, tuvojas tumšas dienas, esiet garīgi sagatavojušies, lai neviens ļauns spēks nevarētu jums kaitēt. Jūs jau atrodaties tumsas un tumsības laikos; lai jūsu lūgšana, ticība un paļāvība uz Dievu būtu gaisma, kas jūs vada jūsu gājienā pa šo pasauli. Jebkurā brīdī mana Dēla Baznīcā eksplodēs Shizma [šķelšanās], kas būs briesmīgāka nekā daudzu atombumbu eksplozija. Miljoniem dvēseļu skandālu dēļ zaudēs ticību un pametīs mana Dēla Baznīcu; garīgā hekatomba (milzīgs garīgs upuris) satricinās Baznīcas pamatus, un šķitīs, ka ticība Dievam izzudīs. Ļaunuma sūtņi priecāsies un dibinās jaunu baznīcu, mēģinot iznīcināt mana Dēla Baznīcu; bet nekas no tā neiznāks, jo Dieva Baznīca ir dibināta uz stingras Klints, kas ir mans Dēls, un elles vārti to neuzvarēs, tas ir rakstīts. Mans Mariāņu Karaspēks un Atlikuma Baznīca, manis paņemti aiz rokas, kopā ar Erceņģeli Miķeli, Debesu un Svētīgo Dvēseļu Karapulku sabiedrībā – mēs augšāmcelsim (celsim), tāpat kā putns Fēnikss, Jauno Dieva Tautas Baznīcu, kura būs nabadzīga, vienkārša, pazemīga, bet pilna Mīlestības un Harizmas, kalpošanai Dieva Tautai.

Tāpēc, mani maziņie, turieties pie mana Svētā Rožukroņa, un es jums apliecinu, ka ne jūs, ne jūsu ģimenes nepazudīsit; mans Rožukronis – Pestīšanas Enkurs, tas ir kompass, kas jūs droši aizvedīs līdz Jaunā Radītā durvīm. Uzmundrinieties, mani bērni, nezaudējiet dūšu, jums vēl trūkst pēdējās sadaļas – pēdējā ceļa posma, kurā ir daudz slazdu, šķēršļu un bēdu, bet, ja jūs staigāsiet ar mani, turot manu roku un pieķeroties manam Rožukronim, ar jums nekas slikts nenotiks! Nebaidieties mani maziņie, jūs labi zināt, ka katrai naktij ir sava rītausma un katrai tumsai ir sava gaisma; gaisma, kas jums liks ieraudzīt ceļa galu un parādīs Jaunas Rītausmas ausmu.

Lai mana Kunga Miers paliek jūsos un mana Mātišķā Mīlestība un Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Bērni, dariet zināmus manus vēstījumus un izplatiet  manu septiņu „Esi sveicināta Marija” lūgšanu.