2020.gada 6.maijs, pl.09.50

Mans Ganāmpulks, vīrusi un pandēmijas būs attaisnojums, lai masveidā vakcinētu cilvēci; šīs vakcīnas pamodinās jaunas pandēmijas, kas lielā skaitā iznīcinās pasaules iedzīvotājus

Jēzus no Nācaretes aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm. Vēstījums Enoham
Mans Miers ir ar jums, Mani mīļie ļaudis.
Mans Ganāmpulks, uzmanieties no masveida vakcinācijas kampaņām, ko finansē Elites un ko aizsargā un veicina starptautiskas organizācijas, jo šīs vakcīnas ir paredzētas, lai iznīcinātu pasaules iedzīvotājus. Es jums paziņoju par īpašu vakcīnu, kas pēc Elites, kura kalpo ļaunajam, domām, pasargās visu cilvēci no pandēmijām; esiet piesardzīgi ar šo vakcīnu, jo tā nāk ar mikročipu, kas, injicējot to tautu populācijā, iezīmēs to ar zvēra zīmi.

Starptautiskās organizācijas un Elites, kas klusībā pārvalda šo pasauli, vēlas kontrolēt cilvēci, lai sagatavotu to Antikrista parādīšanās brīdim.

Mani bērni, kad starptautiskās organizācijas paziņo jums par iedzīvotāju vakcināciju visā pasaulē, lai iegūtu kontroli pār cilvēci, atturieties no vakcinācijas, jo viņi jums ievadīs mikročipu; atcerieties, ka visi, kas ir iezīmēti ar zvēra zīmi, zaudēs Gara dzīvi un vairs nebūs Mana Ganāmpulka Avis. Ļoti drīz masu saziņas līdzekļi sāks izsludināt visu pasaules iedzīvotāju masveida vakcinācijas kampaņu, kuru sponsorēs Elites un starptautiskās organizācijas. Pirms vakcinācijas viņi veiks vispasaules iedzīvotāju skaitīšanu, lai noteiktu zīdaiņu, bērnu, jauniešu, pieaugušo un vecāka gadagājuma cilvēku skaitu. Nebaidieties, uzticieties un lūdzieties, un Debesis parūpēsies, lai jūs aizsargātu. Tas viss sāks notikt pēc Brīdinājuma un Brīnuma; visi, kas nav ierakstīti Dzīvības Grāmatā, tiks pazaudēti. 

Es, jūsu Mūžīgais Gans, neļaušu nevienai Manai Avij pazust. Es jums to apliecinu! Mans Ganāmpulks, vīrusi un pandēmijas būs attaisnojums, lai masveidā vakcinētu cilvēci; šīs vakcīnas pamodinās jaunas pandēmijas, kas lielā skaitā iznīcinās pasaules iedzīvotājus. Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā cilvēki, kas iezīmēti ar mikročipu, zaudēs identitāti kā ‘cilvēks’; viņiem vairs nebūs vārda, bet viņi būs pazīstami ar numuru, kas tiks kodēts „Lielā Brāļa” atmiņā.

Esiet brīdināti, Mans Ganāmpulks, pielietojiet praksē norādījumus, lūgšanas un dabiskos dziedināšanas līdzekļus, ko Debesis jums ir nosūtījušas, lai jūs varētu pārvarēt/uzvarēt jūsu dvēseles ienaidnieka pandēmijas, slazdus un maldinājumus.

Staigājiet kā Gaismas Bērni, kas jūs esat, ietērpjoties savās Garīgajās Bruņās, uzticoties un lūdzoties; visu laiku pārklājot sevi ar Manu Slavas pilno Asiņu Spēku. Neatkāpieties no Mūsu Divām Sirdīm, veltījiet sevi Viņām, lai nekas un neviens jums nekaitētu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus no Nācaretes

Mans ganāmpulks, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei