2020.gada 7.jūnijs, pl.15.50

Mans ganāmpulks, norobežošana [ieslodzīšana] dēļ pandēmijas lielu daļu cilvēces noved pie izmisuma, depresijas, vardarbības, pašnāvības, slepkavības, atšķirtības un vispārējiem psiholoģiskiem traucējumiem

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mans Miers lai ir ar jums, Manas Saimes avis.
Mans ganāmpulks, norobežošana [ieslodzīšana] dēļ pandēmijas lielu daļu cilvēces noved pie izmisuma, depresijas, vardarbības, pašnāvības, slepkavības, atšķirtības un vispārējiem psiholoģiskiem traucējumiem. Ja ieslodzījuma dienas tiek pagarinātas, cilvēce bez Dieva sajuks prātā un liks plūst asinīm. Ticības un paļāvības uz Dievu trūkums liek lielai daļai cilvēces veikt ārkārtējus, galējus preventīvus pasākumus; pret Manu bērnu brīvību un integritāti (*) tiek izdarīti daudzi pārkāpumi un ļaunprātības. Ir daudz neskaidrību un sazvērestības, kas nāk no elitēm un dažiem informācijas līdzekļiem, lai iedvestu bailes un paniku, lai cilvēci noturētu ieslodzījumā – īsā saitītē, kontrolē.

Elites, plašsaziņas līdzekļi un starptautiskās organizācijas izmanto esošās bailes, lai cilvēce paliktu norobežota; lai jūs nepaceliet balsi un nedumpojieties, lai viņi paveiktu savus kontroles un pakļaušanas plānus. Izmantojot cilvēces norobežošanos (ieslodzījumu), visās valstīs tiek ieviesta „Lielais Brālis” tehnoloģija. Tuvojas smagu pārbaudījumu dienas. Mans ganāmpulks, cilvēku tehnoloģija, nodota ļaunā kalpošanā, tiks izmantota Manas Tautas paverdzināšanai un pakļaušanai. Kad krīze no šīs pandēmijas pāries, pasaule vairs nebūs tāda kā iepriekš; Es jums saku, ka jaunās tehnoloģijas dēļ notiks daudz izmaiņu un būs izdarīti daudzi pārkāpumi. Tiks sodīts pats cilvēks, viņa ļaunā tehnoloģija būs vērsta pret viņu.

Mans ganāmpulks, karš jau ir sācies ar vīrusiem un pandēmijām; dienām ejot, viss kļūs vēl akūtāks, saasinātāks, līdz karojošā konflikta starp tautām atraisīšanai; tas viss dažu lielvalstu valdnieku lepnuma, kāres pēc varas un ekspansionisma dēļ. Tas viss ir ieplānota sazvērestība, kuras galvenais mērķis ir iznīcināt pasaules iedzīvotājus un sagrābt tā dēvēto „trešās pasaules” valstu dabas resursus; ūdens ir galvenais dabas resurss, kuru meklē šīs pasaules lielie karaļi. Jaunā pasaules kārtība jau sāk apmesties uz dzīvi pasaulē; vīrusi un pandēmijas – tas ir sākums, tad nāk shizma, karš un līdz ar to ekonomikas krišana visā pasaulē. Atbrīvojot shizmu Manā Baznīcā, tiks atraisīti visi pārējie aprakstītie notikumi; šo ciešanu/bēdu vidū Debesis nosūtīs jums Brīdinājumu.

Sagatavojieties, Mans ganāmpulks, jo tuvojošais laiks ir viens no smagajiem pārbaudījumiem; palieciet vienoti ticībā, lūdzoties un paliekot modrībā, ar jūsu Bruņām, apliktām no rīta un vakarā, lai gaidāmās šķīstīšanās/attīrīšanās dienas jums paietu kā sapnis. Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans

Manais saimes avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.

(*)