2020.gada 9.februāris, pl.14.45

Mana Tēva Sēkla, ne mirkli nenovērsieties no Dieva, jo jūsu dvēseles ienaidnieks staigā kā rūcošs lauva, meklējot, ko aprīt

Svētā Erceņģeļa Miķeļa un Erceņģeļu un Eņģeļu Debespulku aicinājums Dieva Tautai. Vēstījums Enoham
Lai Visaugstākā Miers ir ar jums visiem, Dieva Tauta.
Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!

Mana Tēva Sēkla, ne mirkli nenovērsieties no Dieva, jo jūsu dvēseles ienaidnieks staigā kā rūcošs lauva, meklējot, ko aprīt. Garīgās cīņas jūsu prātā ar katru dienu kļūs spēcīgākas; sargājiet sevi ar jūsu Garīgajām Bruņām un vienmēr piesauciet Dieva Dievišķā Jēra Asiņu spēku; piesauciet arī mūsu Dievmāti un Karalieni, mūsu mīļoto Princi Miķeli, Svētīgās Dvēseles, kā arī mūsu Debespulku Erceņģeļus un Eņģeļus. Mēs labprāt ieradīsimies jūs aizstāvēt no ļaunā uzbrukumiem un dedzinošajām bultām, kas cenšas nozagt jūsu mieru, arī tad, ja jūs atstājat novārtā savu dvēseli.

Es, Miķelis, jūsu Princis, jau esmu jūsu vidū; ieaiciniet mani ar manu kaujas saucienu (trīs reizes): Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!, un es ieradīšos uz saucieniem kopā ar maniem brāļiem, lai palīdzētu. Nebaidieties, jo bailes nenāk no Dieva, nekavējoties noraidiet katru dedzinošo bultu, ko ļaunais jums iesūta prātā, neļaujiet tai iekļūt jūsos, lai tā nenostiprinātos un neliktu jums krist kārdinājumā.

Mīļie Dieva ļaudis, turieties stingri ticībā, lūdzoties un saglabājot modrību, atcerieties, jo tuvāk jūs nokļūsit Visaugstākajam, izpildot Viņa gribu, jo vairāk jums būs uzbrukumu un kārdinājumu no ļaunā; atkal es jums saku: ja jūs pieķersities pie Dieva caur lūgšanu, gavēni un grēku nožēlošanu, jūsu dvēseles ienaidnieks nevar jums likt iekrist viņa maldos un garīgajos uzbrukumos. Dieva tauta, jūs jau atrodaties garīgās kaujas dienās; skatieties un lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdinājumos; nomērdējiet maņas un miesu, atcerieties, ka esat trausli un vāji, un bez debesu palīdzības jūs sevi zaudēsiet. Esiet piesardzīgi un modri, jo jūs esat zemes pulku karavīri; neatslābiniet savu aizsardzību ar lūgšanu, jo jūsu dvēseles ienaidnieks un tā ļaunie gari visu laiku jums seko; lasiet Dieva Svēto Vārdu un ierakstiet to savā prātā un savā sirdī, jo viņš ir Gara Zobens, kurš jūs aizstāvēs no ļaunā uzbrukumiem un dedzinošajām bultām.

Brāļi, es jums atgādinu, ka jūsu dvēseles ienaidnieks jums uzbruks tur, kur jūs esat visvājākie; jo īpaši viņš uzbruks jūsu miesai, jutekļiem un ticībai; centīsies jūs apmānīt un radīt šaubas, lai jūs zaudētu ticību Dievam un pašiem sev. Lūk, tāpēc, brāļi, jums ir jāaizver katras atvērtās garīgās durvis ar lūgšanu, grēksūdzi, gavēni, gandarīšanu, jāstiprina sevi ar ikdienas Svēto Komūniju un dziļi pārdomājot Dieva Svēto Vārdu.

Mana Tēva Sēkla, labie darbi un žēlastības dāvanas, kas dāvinātas ar mīlestību pret tuvāko un piedāvātas Dievam par jūsu grēkiem, arī kalpo tam, lai stiprinātu jūs garīgajā cīņā. Pievērsiet uzmanību, Dieva tauta, šiem norādījumiem, ko mēs jums dodam, lai jūs tos pielietotu praksē un tādējādi būtu uzvarētāji ikdienas garīgajā cīņā. Palieciet Visaugstā Mierā, Dieva mīļotā tauta.

Jūsu Brāļi un Kalpi, Erceņģelis Miķelis
un Debespulku Erceņģeļi un Eņģeļi

Brāļi, mūsu vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei