2020.gada 9.jūlijs, pl.11.20

Dumpīgās avis, ko jūs gaidāt, lai atgrieztos aplokā?

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa Aploka avīm. Vēstījums Enoham
Manas Saimes avis, Mans Miers ir ar jums.
Mans ganāmpulks, viss tiek izpildīts, kā rakstīts; tas, kas iznāk no Manas mutes, neatgriežas pie Manis, ja tas nav devis augļus, ko Es sagaidu. Šī cilvēce nav gribējusi Mani klausīties, atsakās pielietot praksē norādījumus, ko Debesis tai sūta caur saviem vēstnešiem; vēl priekšā stāv lielie pārbaudījumi, un, ja tā turpinās novērsties no Manis, nevis pievērst Man savu vaigu, tiks zaudēts miljoniem dvēseļu.

Apātiskā cilvēce, vienreiz mosties! Paskatieties uz zīmju un signālu skaitu DEBESĪS un uz ZEMES, kas jums tiek doti, lai pamodinātu no jūsu apātijas (sastinguma) un jūs atgrieztos pie Dieva. Zīmes un signāli, kas aicina jūs uz patiesu atgriešanos un brīdina jūs par jūsu Valdnieka un Pestītāja Otro Atnākšanu. Nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, nepalieciet guļot grēka dēļ, jo Dievišķā Taisnīguma laiks nezina par Žēlsirdību, un tas jūs atdalīs no Dieva!

Mana Ganāmpulka avis, tuvojas kara, pamestības un nāves jātnieks; viņš jau ir sācis izliet savu kausu uz Zemes iedzīvotājiem. Karš apklusinās cilvēces trešdaļas balsi, tā posts skars visas tautas. Mans ganāmpulks, to visu saplānoja lielie valdnieki un elites, kas pārvalda šo pasauli, tā lai nesenie kara konflikti izplatītos uz visām tautām un iznīcinātu lielu daļu pasaules iedzīvotāju. Karš tiks izmantots, lai izplatītu kluso nāvi caur valstu gaisa telpām. Neviena vieta uz zemes neizbēgs no kara posta, būs daudz sazvērestību, un tautas, kas ir savienībā ar  komunisma sarkano pūķi, bez brīdinājuma vai kara izsludināšanas uzbruks tām tautām, kuras kalpo Lielajai Ziemeļu Valstij. Ziemeļu Lielvalsts Ērglis kritīs; kādu laiku pasaulē valdīs komunisma Sarkanais Pūķis; viņa valdīšana ilgs līdz pēdējam antikrista valdīšanas laikam. Āmurs un Sirpis pakļaus tautas, un Mans Ganāmpulks dosies trimdā.

Dumpīgās avis, ko jūs gaidāt, lai atgrieztos aplokā? Šie ir Mani pēdējie aicinājumi jums; atbildiet ar blējienu, lai Es jūs varētu uzklausīt un glābt, jo Es jau esmu uz sliekšņa pie aploka durvīm un ļoti drīz Es to aizvēršu, un jūs vairs nevarēsiet ieiet. Uz spēles ir likta jūsu dzīve, atcerieties, ka vilki jau ir brīvībā un viņi cenšas aprīt un nozagt jūsu dvēseli. Steidzieties, nenokavējiet, tā lai jums nenāktos nožēlot!

Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs un Gans, Jēzus Labais Gans

Mans Ganāmpulks, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.