2020. gada, Augusts


2020.gada 3.augusts, pl.08.10
Jēzus Augstā un Mūžīgā Priestera steidzams aicinājums Viņam uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham Man uzticīgā tauta, Mans Miers ir ar jums. Mani bērni, pasaule gatavojas ieiet laikā, kad notiek sacelšanās un demonstrācijas, kas vērstas pret... Lasīt vairāk
2020.gada 13.augusts, pl.13.15
Mani bērni, lūdzieties ar Manu Asiņu un Brūču Rožukroni, ar Manas Mātes Rožukroni un Mana mīļotā Miķeļa eksorcismu, lai Mani Nami atkal atvērtos un Mans Svētais Upuris tiktu atsākts Manas tautas klātbūtnē; lūdzieties arī par to, lai uz visiem... Lasīt vairāk
2020.gada 19.augusts, pl.13.15
Grēcīgā un remdenā cilvēce, jūsu laiks beidzas, nāk Brīdinājums; mostieties, mostieties no jūsu garīgās letarģijas, jo, ja jūs turpināsiet grēkā un remdenumā, tas, kas jūs sagaida mūžībā, būs elles dedzinošā uguns, no kuras daudzi... Lasīt vairāk
2020.gada 24.augusts, pl.13.15
Sagatavojiet sevi, Dieva tauta, Brīdinājuma atnākšanai; šī diena jau ir tuvu, tuvāk, nekā jūs domājat; mūžībā jūs gaida Augstākā Tiesa; jūs esat brīdināti, mirstīgie, lai šī diena jūs nepārsteigtu Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums Dieva tautai.... Lasīt vairāk
2020.gada 30.augusts, pl.14.15
Bērniņi, atcerieties, ka Debesis jūs neatstās, tāpēc nebaidieties; Es, jūsu Māte, rūpēšos par jums, mani maziņie; mana Svētā Rožukroņa aizsardzība jūs pasargās, lai neviens ļauns spēks nevarētu jums kaitēt Marijas Svētdarītājas steidzams... Lasīt vairāk