2020. gada, Februāris


2020.gada 9.februāris, pl.14.45
Mana Tēva Sēkla, ne mirkli nenovērsieties no Dieva, jo jūsu dvēseles ienaidnieks staigā kā rūcošs lauva, meklējot, ko aprīt Svētā Erceņģeļa Miķeļa un Erceņģeļu un Eņģeļu Debespulku aicinājums Dieva Tautai. Vēstījums EnohamLai Visaugstākā Miers... Lasīt vairāk
2020.gada 13.februāris, pl.13.45
Mani bērni, drīz slimību un kaitēkļu vīrusi, kas izveidoti laboratorijās un izkaisīti gaisā, tiks aktivizēti klimatu izmaiņu dēļ, kuras ciešs jūsu planēta Marijas Kristiešu Palīdzības aicinājums Dieva tautai. Vēstījums EnohamMani mīļie bērni,... Lasīt vairāk
2020.gada 23.februāris, pl.13.35
Mani mazie, ļaunā kalpi ir maskējušies, muļķojot Manu ganāmpulku; viņi ir dievbijīgi un garīgi, lai iegūtu Manu avju uzticību, bet viņu sirds ir ļaunuma pilna Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajiem bērniem. Vēstījums Enoham... Lasīt vairāk
2020.gada 26.februāris, pl.07.50
Mani mīļotie bērni, lūdziet mūsu Labajam Dievam, lai ar manu pazemīgu aizbildniecību piešķir jums Pazemības un Tīrības (Šķīstības) dāvanu, tik nepieciešamu jūsu cīņai un garīgajai izaugsmei Svētā Jāzepa aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham... Lasīt vairāk