2020. gada, Janvāris


2020.gada 14.janvāris, pl.15.30
Mans ganāmpulks, Jaunās rītausmas lēkts ļoti drīz izkliedēs tumsu; Jaunas Debesis, Jauna Zeme un Jauns Radītais Dievišķā Gribā tagad ir gatavi aizstāt šo pasauli, kuru jūs zināt Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums EnohamMans... Lasīt vairāk
2020.gada 23.janvāris, pl.17.50
Mani bērni, barojiet sevi pēc iespējas vairāk ar Manu Miesu un Asinīm, lai jūs būtu garīgi labi nostiprināti un tādējādi jūs varat izturēt pārbaudes dienas, kas nāk Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa ticīgajai tautai. Vēstījums... Lasīt vairāk
2020.gada 27.janvāris, pl.15.30
Mana tauta, sagatavojieties Mana Taisnīguma laika pienākšanai, saglabājiet modrību un piesardzību (vērīgumu), neatstājiet novārtā ne lūgšanu, ne slavēšanu; lai jūsu ticība paliktu stingra, neskatoties uz ciešanām un nelaimēm, kurām jums nāksies... Lasīt vairāk
2020.gada 31.janvāris, pl.13.50
Labotājas [atjaunotājas] un mierinātājas dvēseles, palieciet nomodā kopā ar Mani nakts stundās, it īpaši rītausmā, labojot šīs pasaules grēciniekus un mierinot manu Dēlu, kas visos Tabernākulos ir skumjš šīs grēcīgās cilvēces nepateicības... Lasīt vairāk