2020. gada, Jūlijs


2020.gada 6.jūlijs, pl.09.50
Es jums, Mani bērni, paziņoju: tuvojas lielu ciešanu un šķīstīšanas (attīrīšanas) dienas dēļ šīs bezdievīgās paaudzes lielākās daļas, kas jau ir sasniegusi pašu apakšu (zemāk nav kur), grēka un ļaunuma Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai... Lasīt vairāk
2020.gada 9.jūlijs, pl.11.20
Dumpīgās avis, ko jūs gaidāt, lai atgrieztos aplokā? Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa Aploka avīm. Vēstījums EnohamManas Saimes avis, Mans Miers ir ar jums.Mans ganāmpulks, viss tiek izpildīts, kā rakstīts; tas, kas iznāk no Manas... Lasīt vairāk
2020.gada 16.jūlijs, pl.08.15
Es, jūsu Karmela Māte, samaksāšu ar bagātīgām žēlastībām un svētībām šajā pasaulē un mūžībā par visu to, ko jūs darāt no mīlestības pret manām mīļotajām dvēselēm Šķīstītavā Karmela Jaunavas aicinājums visiem viņas uzticīgajiem, viņai... Lasīt vairāk
2020.gada 28.jūlijs, pl.12.15
Priecājieties, Mans ganāmpulks, jo gatavojas sākties Manu Divu Liecinieku parādīšanās laiks Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa Ganāmpulkam. Vēstījums EnohamManas Saimes avis, Miers jums.Mans ganāmpulks, lielo bēdu/moku un Mana pretinieka pēdējās... Lasīt vairāk