2020. gada, Jūnijs


2020.gada 1.jūnijs, pl.09.30
Lielo Ciešanu (Bēdu) laiks cilvēcei vēl ir priekšā; Mani nabaga bērni, kuri joprojām pagriež Man savu muguru, nevis vaigu, jo Mans Dievišķais Taisnīgums viņus aizraus prom no MANIS Dieva Tēva aicinājums cilvēcei. Vēstījums EnohamMans Miers ir ar ... Lasīt vairāk
2020.gada 7.jūnijs, pl.15.50
Mans ganāmpulks, norobežošana [ieslodzīšana] dēļ pandēmijas lielu daļu cilvēces noved pie izmisuma, depresijas, vardarbības, pašnāvības, slepkavības, atšķirtības un vispārējiem psiholoģiskiem traucējumiem Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa... Lasīt vairāk
2020.gada 12.jūnijs, pl.09.50
ES ESMU DIEVA JĒRS, KURŠ NĀK NO DEBESĪM KATRĀ KONSEKRĀCIJĀ, KO VEIC MANI UZTICĪGIE GANI; KATRA KONSEKRĒTĀ (IESVĒTĪTĀ) HOSTIJA IR GARĪGAIS ĒDIENS MANĀM AVĪM Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm. Vēstījums EnohamMans... Lasīt vairāk
2020.gada 17.jūnijs, pl.13.30
Manas Saimes avis, ļaunā sūtņu plānus var iznīcināt vienīgi lūgšana, gavēšana un grēku nožēla, ko jūs veicat nemitīgi (pēc ķēdes principa) visā pasaulē Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums EnohamMans Miers ir ar jums, Manas... Lasīt vairāk
2020.gada 25.jūnijs, pl.17.35
Bērniņi, ļoti drīz visās valstīs sāksies Dieva Tautas vajāšanas Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva Tautai.Vēstījums EnohamManas Sirds bērniņi, lai mana Dēla Miers ir ar jums visiem un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada. Mani... Lasīt vairāk
2020.gada 30.jūnijs, pl.08.10
Mīļā tauta, vienmēr nēsājiet uz sava kakla Marianisko Mūsu Divu Siržu karogu, jo tas ir spēcīgas aizsardzības bruņas garīgajai cīņai un gaidāmajām lielo bēdu dienām Jēzus un Marijas Siržu aicinājums Dieva tautai. Vēstījums EnohamDieva tauta,... Lasīt vairāk