2020. gada, Marts


2020.gada 15.marts, pl.10.10
Mani bērni, lūdzieties ar Manu Asiņu lūgšanu un ar 91.psalmu no rīta un uz nakti, paplašinot /attiecinot to arī uz jūsu bērniem un jūsu ģimeni, un Es jums apliecinu, ka neviens mēris [neviena sērga] vai vīrusi jums nevarēs kaitēt. Svētā Rafaēla... Lasīt vairāk
2020.gada 23.marts, pl.14.20
Sagatavojieties, Mans ganāmpulks, tā, ka jūs varat sākt staigāt pa attīrīšanās/šķīstīšanās tuksnesi; mīliet viens otru un palīdziet viens otram, lai jūs varētu nokārtot pārbaudījumus; staigājiet kā Gaismas Bērni, ar jūsu lukturiem, aizdegtiem ar... Lasīt vairāk
2020.gada 27.marts, pl.08.15
Mani bērni, Mana Taisnīguma dienas jau ir jūsu vidū, un daudzi tiks zaudēti, jo viņi nav garīgi sagatavoti Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham Mana Tauta, Mans Mantojums, Miers ar jums.Mani bērni, Mana Taisnīguma... Lasīt vairāk
2020.gada 30.marts, pl.13.35
Mana Tēva sēkla, visai cilvēcei tuvojas lielu pārbaudījumu dienas, bet jūs, Dieva tauta, nebaidieties Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums Dieva tautai. Vēstījums EnohamKas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!Lai Visaugstākā Miers ir ar jums... Lasīt vairāk