2020. gada Oktobris


2020.gada 9.oktobris, pl.08.15
Priecājieties, Mana Tauta, jo jūs gaida Dieva Godība Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē, ko Es radīšu jūsu iepriecinājumam Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums EnohamMana Tauta, Mans Miers ir ar jums.Mani bērni, cilvēce... Lasīt vairāk