2020. gada Oktobris


2020.gada 9.oktobris, pl.08.15
Priecājieties, Mana Tauta, jo jūs gaida Dieva Godība Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē, ko Es radīšu jūsu iepriecinājumam Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums EnohamMana Tauta, Mans Miers ir ar jums.Mani bērni, cilvēce... Lasīt vairāk
2020.gada 14.oktobris, pl.12.25
Bērniņi, stipriniet sevi garīgi ar jūsu Garīgajām Bruņām (Efeziešiem 6:10,18), kas labi ieeļļotas ar lūgšanām un pastiprinātas ar 91.psalmu, jo jūsu pasaulē ļaunuma spēki izplata savu ļaunumu un visu piesārņo Marijas Svētdarītājas steidzams... Lasīt vairāk
2020.gada 19.oktobris, pl.11.40
Remdenie un grēcīgie bērni, vēlreiz pārdomājiet, jo tuvojas lielo bēdu dienas, un, ja jūs turpināsiet savā remdenumā un grēkā, jūs neizturēsiet iešanu caur Dievišķo Taisnīgumu Marijas Mistiskās Rozes vēstījums remdenajiem un grēciniekiem.... Lasīt vairāk
2020.gada 28.oktobris, pl.08.35
Uzmanieties, Mans ganāmpulks, ka jūs neiekrītat viltus mesijas trikos/maldināšanā; atcerieties, ka jūs nedrīkstat viņu redzēt vai dzirdēt, jo viņam ir spēks likt jums viņu mīlēt un pieņemt kā Dievu Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam.... Lasīt vairāk