2020. gada Septembris


2020.gada 13.septembris, pl.15.30
Manas Saimes avis, Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē jūs gaida Dieva Godība; jūsu ciešanas un attīrīšanās nav nekas, salīdzinot ar prieku un laimi, kas jūs gaida Manā Debesu Jeruzalemē Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa Ganāmpulkam. Vēstījums... Lasīt vairāk
2020.gada 22.septembris
Vecāki, cik ātri vien iespējams, atjaunojiet savu māju pārvaldību un kontroli, jo Debesis ir ļoti apbēdinātas par daudzu no jums pašapmierināto attieksmi, to, kuri esat pagriezuši muguru Dievam un domājat tikai par savu bērnu materiālu... Lasīt vairāk
2020.gada 27.septembris, pl.16.45
Pārdomājiet Mana Ganāmpulka Gani, jo, ja jūs turpināsiet Mani necienīgi izdalīt Manai tautai, Mans Svētais Gars atdalīsies no jūsu Konsekrācijām; tad maize, kuru jūs izdalīsiet, vairs nebūs Mana Miesa un Manas Asinis; atcerieties, kā jūs izturaties ... Lasīt vairāk