2020. gads

Mans ganāmpulks, Jaunās rītausmas lēkts ļoti drīz izkliedēs tumsu; Jaunas Debesis, Jauna Zeme un Jauns Radītais Dievišķā Gribā tagad ir
Mani bērni, barojiet sevi pēc iespējas vairāk ar Manu Miesu un Asinīm, lai jūs būtu garīgi labi nostiprināti un tādējādi
Mana tauta, sagatavojieties Mana Taisnīguma laika pienākšanai, saglabājiet modrību un piesardzību (vērīgumu), neatstājiet novārtā ne lūgšanu, ne slavēšanu; lai jūsu
Labotājas [atjaunotājas] un mierinātājas dvēseles, palieciet nomodā kopā ar Mani nakts stundās, it īpaši rītausmā, labojot šīs pasaules grēciniekus un
Mana Tēva Sēkla, ne mirkli nenovērsieties no Dieva, jo jūsu dvēseles ienaidnieks staigā kā rūcošs lauva, meklējot, ko aprīt Svētā
Mani bērni, drīz slimību un kaitēkļu vīrusi, kas izveidoti laboratorijās un izkaisīti gaisā, tiks aktivizēti klimatu izmaiņu dēļ, kuras ciešs
Mani mazie, ļaunā kalpi ir maskējušies, muļķojot Manu ganāmpulku; viņi ir dievbijīgi un garīgi, lai iegūtu Manu avju uzticību, bet
Mani mīļotie bērni, lūdziet mūsu Labajam Dievam, lai ar manu pazemīgu aizbildniecību piešķir jums Pazemības un Tīrības (Šķīstības) dāvanu, tik
Mani bērni, lūdzieties ar Manu Asiņu lūgšanu un ar 91.psalmu no rīta un uz nakti, paplašinot /attiecinot to arī uz
Sagatavojieties, Mans ganāmpulks, tā, ka jūs varat sākt staigāt pa attīrīšanās/šķīstīšanās tuksnesi; mīliet viens otru un palīdziet viens otram, lai
Mani bērni, Mana Taisnīguma dienas jau ir jūsu vidū, un daudzi tiks zaudēti, jo viņi nav garīgi sagatavoti Dieva Tēva
Mana Tēva sēkla, visai cilvēcei tuvojas lielu pārbaudījumu dienas, bet jūs, Dieva tauta, nebaidieties Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums Dieva tautai.