2020.gada 28.jūlijs, pl.12.15

Priecājieties, Mans ganāmpulks, jo gatavojas sākties Manu Divu Liecinieku parādīšanās laiks

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa Ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Manas Saimes avis, Miers jums.
Mans ganāmpulks, lielo bēdu/moku un Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā Manu Vārdu un Žēlastību Es došu tikai Maniem Diviem Lieciniekiem, un nevienam citam. Es viņus ietērpšu Manas Godības Spēkā, un viņi darīs brīnumus debesīs un virs zemes; ar savu spēku viņi iznīcinās antikrista ķecerības un viltus, un viņi varēs kaitēt zemei ar visām iespējamajām nelaimēm un mocībām (sērgām). Mani Divi Liecinieki pravietos ar spēku, ar Mana Svētā Gara spēku un gudrību, lai Mana tauta tiktu stiprināta ticībā un patiesībā. Kopā ar Manu Māti un Maniem Eņģeļiem viņi bruģēs ceļu Manai nākamajai atnākšanai.

Tajās dienās vienīgi Maniem Diviem Lieciniekiem tiks dots Pareģojuma Vārds, lai Viņi varētu vadīt Manu Tautu. Maniem Diviem Olīvkokiem būs vara sasaistīt un atraisīt debesīs un uz zemes, un savas misijas laikā – tūkstoš divsimt sešdesmit dienas (1260) – nodrošināt, ka nav lietus. Viņi būs posts antikristam, kurš viņu misijas laikā nespēs tiem pieskarties vai nodarīt tiem pāri. Antikrists nevarēs parādīt visu savu ļaunumu vai nozagt visas cilvēces dvēseli, jo būs Mani Divi Liecinieki, lai to novērstu. Pazaudēti tiks vienīgi tie, kuri nav iereģistrēti Dzīvības Grāmatā.

Pazušanas dēls meklēs visus līdzekļus, kā viņus neitralizēt jeb iznīcināt, bet Dieva Spēks viņus pārklās ar saviem Spārniem. Tikai tad, kad viņi pabeigs savu misiju, viņš varēs tiem pieskarties; viņš tos nogalinās, bet viņu miesas netiks apglabātas, viņi paliks guļot pilsētas, kur Kungs tika sists krustā, lielajā laukumā. Trešajā dienā Dieva Spēks viņus augšāmcels. (Atklāsmes 11:8). Priecājieties, Mans ganāmpulks, jo gatavojas sākties Manu Divu Liecinieku parādīšanās laiks. Sniedziet viņiem visu savu materiālo un garīgo palīdzību, lai Mani Divi Olīvkoki varētu veikt Mana Pestīšanas plāna pēdējo posmu. Ejot cauri mūžībai, jūs viņus iepazīsit, lai tad, kad viņi parādīsies jūsu pasaulē, jūs jau zināt, kas viņi ir un varat viņiem sekot. Mana Pestīšanas plāna pirmais posms sākās Amerikā, Cerības Kontinentā; no šīs zemes, kas Manām Acīm ir tīkama, Es esmu visai pasaulei darījis zināmus savus Pestīšanas vēstījumus; Es esmu devis norādījumus un sagatavojis Manu ganāmpulku Lielo Moku (ciešanu, bēdu) dienām un Lielā Armagedona dienām, kas tam dos uzvaras pār ļaunajiem spēkiem. Viens no Maniem Diviem Lieciniekiem jau atrodas jūsu vidū, bet jūs viņu neatpazīstat, otru Es esmu rezervējis antikrista pēdējās valdīšanas laikam.

Tas ir no Amerikas, kur Es aicinu Manu Ganāmpulku, izmantojot Savus Pestīšanas vēstījumus; Mani Vēstījumi ir kompass, kas palīdzēs un jūs aizsargās jūsu ceļā caur tuksnesi; ievērojiet tos un izmantojiet praksē, lai rīt jūs varētu dzīvot. Es jums esmu nosūtījis pilnu Garīgo Bruņojumu jūsu spēkam, Nodrošinājuma kronīti trūkuma laikiem; Aizsardzības lūgšanas, lai jūs varētu palikt uzvarā pār garīgiem uzbrukumiem, ārstniecības līdzekļus no Debesīm, un pats svarīgākais – Es jūs esmu sūtījis pie Manas Mātes un viņas Svētā Rožukroņa spēka, lai jūs nejustos vientuļi, un tādējādi, paņemti no Viņa Rokas, Manu Eņģeļu un Manu Divu Liecinieku un Svētīgo Dvēseļu sabiedrībā, jūs varat droši nokļūt līdz Mana Jaunā Radītā durvīm. Tāpēc sagatavojieties Manas Saimes avis, jo tuvojas jūsu attīrīšanās tuksnesis.  Sekojiet un klausieties Manus Divus Lieciniekus, paklausiet Manas Mātes norādījumiem un īstenojiet praksē Manus glābšanas vēstījumus, lai jūsu iešana caur tuksnesi jums būtu daudz pieņemamāka.

Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs [Mācītājs], Jēzus Labais Gans

Mana Ganāmpulka avis, Manus Pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai pasaulei