2021.gada 1.februāris, pl.15.50

Es neatlaidīgi aicinu Manu uzticīgo ganāmpulku šajās laiku beigās izplatīt Manus pestīšanas vēstījumus un pamācīt Manas remdenās avis un visus tos, kuriem nav zināms par gaidāmo, lai viņi sagatavotos un nepazustu (neietu bojā) attīrīšanās procesa pārbaudījumos, kas stāv priekšā

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa Ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mana Ganāmpulka avis, Mans Miers ir ar jums.
Mans Ganāmpulks, viss tiek piepildīts visā savā pilnībā, un šī nepateicīgā un grēcīgā cilvēce joprojām turpina nemosties no savas garīgās apātijas. Tumsas laiks ir sācies, un daudzi tiks zaudēti tāpēc, ka atrodas tālu no Manis. Mana saime, jūs jau esat vilku vidū; esiet pazemīgi, apdomīgi, attapīgi un izveicīgi, un nevienam neatklājiet savu sirdi, jo jūs labi zināt, ka vilki meklē, ko aprīt. Drīz tiks atraisīti lieli notikumi, kas mainīs cilvēces likteni; vīrusi un pandēmijas pastiprināsies un turpinās būt klātesoši jūsu pasaulē; atbilstoši tam, kā pandēmijas sāks iznīcināt iedzīvotājus, cilvēci sagrābs panika un bailes.

Neviena vakcīna jums nesniegs aizsardzību, vienīgi garīgā aizsardzība un Debesu nosūtītie ārstniecības līdzekļi jums  kalpos kā zāles pret vīrusiem un pandēmijām, kas izpostīs cilvēci. Jaunie vīrusi, kas izplatīsies gaisā, izraisīs vēl lielākas un nāvi nesošākas pandēmijas, cilvēce tiks iznīcināta, bet nabadzīgāko valstu ekonomika, dēļ karantīnu intensitātes, aizripos pa zemi. Bada un mēra jātnieks jau atrodas jūsu vidū un ir sācis izliet savu kausu uz zemes iedzīvotājiem. Miljoniem dvēseļu, kad nāve iestāsies no pandēmijām, tiks zaudētas uz mūžiem, un tas tādēļ, ka nav garīgi sagatavojušās. Sākas cilvēces sāpes, un kādas skumjas Es izjūtu, redzot tik daudz remdenu un grēcīgu cilvēku, kas pazudinās sevi dēļ tā, ka nevēlējās atbildēt Maniem aicinājumiem uz atgriešanos! Bēdas, bēdas – tas ir tas, kas jūs gaida, un lielais vairums joprojām nepamostas! Sliktās ziņas būs jūsu līdzgaitnieks, un tās sekos viena pēc otras; šī cilvēce vēl nepaspēs piecelties, kad to jau skars cita neveiksme un nelaime; visi zīmogi ir sākuši atvērties, un viss, kas rakstīts šīm laiku beigām, tiek izpildīts punkts punktā [burts burtā]. Debess un zeme zudīs, bet Mani Vārdi nezudīs. (Mateja 24:35)

Jums ievadīs vakcīnas, kas ietver sevī zvēra zīmi, un lielākā daļa cilvēces tiks pazaudēta dēļ nevēlēšanās atbildēt uz Maniem aicinājumiem; tas pats notiks ar daudzām Manām avīm, kas ies bojā zināšanu trūkuma dēļ.

Tad pravieša Hozejas teiktais vēlreiz piepildīsies: Mana tauta iet bojā zināšanu trūkuma dēļ. (Hozejas 4:6) Es neatlaidīgi aicinu Manu uzticīgo ganāmpulku šajās laiku beigās izplatīt Manus pestīšanas vēstījumus un pamācīt Manas remdenās avis un visus tos, kuriem nav zināms par gaidāmo, lai viņi sagatavotos un nepazustu (neietu bojā) attīrīšanās procesa pārbaudījumos, kas stāv priekšā 

Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Mans Ganāmpulks, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visos zemes galos