2021.gada 11.aprīlis, pl.12.30

Mans ganāmpulks, lūdzieties ar gavēni un grēku nožēlu nemitīgās lūgšanas ķēdē pa visu pasauli, lai ļaunuma emisāru sazvērestības un maldinājumi nāktu gaismā un visi viņu plāni sagrūtu uz zemes

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mans Miers ar jums, Mana tauta.
Mani bērni, nāk miesas un garīgās barības trūkuma un bada dienas; cilvēce būs izsalkumā un slāpēs pēc pārtikas un ūdens; un jums būs arī izsalkums un slāpes pēc Mana Vārda. Manu Namu slēgšana jau ir sākusies, un ļoti drīz tie tiks pilnībā slēgti. Mans Svētais Upuris tiks apturēts un Mani gani, kas ir uzticīgi Manai Mācībai un Evaņģēlijam, tiks vajāti un izsūtīti trimdā; atkrišana sasniegs galējo robežu, un šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces lielākā daļa ļaus sevi vadīt pēc dēmonu doktrīnām.

Mana pretinieka vēstneši pārpludinās zemi ar viltus doktrīnām, un viņu vēstījumi aicinās cilvēci sekot viltus mesijai. Mani pravieši tiks cenzēti un vajāti, un Mans Vārds nonāks aizmirstībā; to aizstās Antikrista melnā bībele. Miljoniem svēto grāmatu, ieskaitot Manu Svēto Vārdu, tiks iznīcinātas un sadedzinātas; daudzas sektas, kas kalpo Manam pretiniekam, staigās, klauvējot no durvīm pie durvīm, un ar savu propagandu maldinās daudzus ticībā remdenos un vājos; līdz ar to pieaugs Mana pretinieka sekotāju skaits. Man uzticīgie ļaudis tiks nodoti reliģiskajām varas iestādēm, kas kalpos Antikristam, un viņi tiks vajāti, spīdzināti, ieslodzīti un daudzi bez vēsts pazudīs.

Jaunā Pasaules Kārtība jau ir sākusies ar vakcīnu programmu jeb dienas kārtību, lai ieviestu tirānijas un netaisnības režīmu, kas pārvaldīs pasauli; pandēmiju dēļ karantīnas un izolācijas būs ilgākas, un cilvēce nekad neatgriezīsies pie normāla stāvokļa jeb normālas dzīves. Sazvērestības un maldinājumi ap pandēmijām cenšas destabilizēt pasaules ekonomiku, lai izzustu papīra nauda un tādējādi varētu sākt zvēra zīmes – mikročipa implantēšanu. Tāpat arī viņi cenšas darīt galu Manu uzticīgo ļaužu ticībai, aizverot un iznīcinot Manus Namus, lai Mana saime vairs nevarētu pulcēties ap Mani. Viņi vēlas Manas tautas prātos izdzēst Manu Vārdu un izbeigt Manu Svēto Upuri, Svēto Misi.

Es jums, Mani bērni, saku vēlreiz: Lasiet Manu Svēto Vārdu un pārdomājiet to savā sirdī, lai jūs neiekristu vai neuzķertos uz ļaunuma emisāru maldinājumiem un sazvērestībām; arī tāpēc, ka tuvojas dienas, kurās jūs izjutīsiet izsalkumu garā dēļ garīgās barības trūkuma un slāpes dēļ Mana Vārda trūkuma. (Amosa 8:11) Mans ganāmpulks, lūdzieties ar gavēni un grēku nožēlu nemitīgās lūgšanas ķēdē pa visu pasauli, lai ļaunuma emisāru sazvērestības un maldinājumi nāktu gaismā un visi viņu plāni sagrūtu uz zemes.Pamosties, Mana tauta no savas garīgās letarģijas, jo tumsa pārklāj zemi; apvienojieties lūgšanā, gavēnī un grēku nožēlā, lai jūs varētu uzvarēt un iznīcināt ļaunuma spēkus.
Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mans ganāmpulks, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visos zemes galos