2021.gada 11.janvāris, pl.11.50

Mana Dēla Ganāmpulks, mans Rožukronis, apvienojumā ar jūsu Bruņām – tā ir aizsardzība un garīgais spēks, ar kuru jūs uzvarēsiet manu pretinieku un viņa ļaunuma karapulkus

Marijas Palīdzības Mātes steidzams aicinājums Dieva tautai, Vēstījums Enoham
Bērniņi, mana Kunga Miers lai ir ar jums visiem, un mana Palīdzības Mātes mīlestība un aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Mana Dēla Ganāmpulks, jūsu dzīves gaita gatavojas mainīties, ļoti drīz tiks zaudēts miers un klusums [rimtums, mierīgums]; nāk lieli notikumi, kas pilnībā izmainīs jūsu dzīvi kopumā un katra ikdienas dzīvi atsevišķi. Sākas mana pretinieka un viņa ļaunuma emisāru laiks, un tas, kas gaida cilvēci un it īpaši Dieva Tautu, ir represijas, vajāšanas, ieslodzīšana, pakļaušana, verdzība, cietsirdīga apiešanās un nāve. Jaunā Pasaules Kārtība, kas kalpo Manam pretiniekam, pasaulē sākusi jau dominēt, tās tirānijas programma sākās ar vakcīnu un vakcināciju plānu pret esošo pandēmiju; šīs vakcīnas nav problēmas risinājums, bet holokausta sākums, kas novedīs pie nāves, transhumānisma un zvēra zīmes implantēšanas miljoniem cilvēku.

Es lūdzu jūs, bērniņi, no visas sirds atgriezieties pie Dieva, jo vienīgi Viņā jūs atradīsiet mieru, drošību, uzticību un visu jūsu problēmu risinājumu; vienīgi Dievs var iznīcināt slazdus un maldinājumus, ka ļaunā sūtņi rūpēsies par jums! Pandēmijas iegansts tiks izmantots, lai pakļautu un paverdzinātu cilvēci; ieslodzījums kļūs smagāks – ierobežojumi kļūs daudz skarbāki, jo tas, ko viņi vēlas, ir panākt, lai cilvēce būtu stabili ieslīgusi bailēs un panikā, lai tā nevarētu protestēt; ar ierobežojumiem viņi cenšas arī destabilizēt daudzu valstu, īpaši visnabadzīgāko, ekonomiku, lai īstenotu savu valdīšanu un kontroli pār tām. Valstīm, kas bankrotējušas, gatavojas palīdzēt ar aizdevumiem, taču, lai tiem piekļūtu, tām būs bez ierunām jāpieņem visa Jaunās Pasaules Kārtības programma. Katra pakļautā valsts zaudēs savu suverenitāti, tās valdības zaudēs autonomiju, tās vadīs Jaunās Pasaules Kārtības likumi un politika.

Jauno pasaules kārtību noteiks Āmurs un Sirpis, un visi, kas cīnās pret šo režīmu, pazudīs. Tajās valstīs, kuras pārvalda Jaunā Pasaules Kārtība, tiks zaudēts privātīpašums, un pat vecāku vara pār viņu bērniem, īpaši pār pašiem mazākajiem. Viss nonāks valsts rokās, kas būs atbildīga par pilsoņu un ģimeņu īpašumu (mantu) atsavināšanu. Dieva tauta dosies trimdā, vienīgi tie, kuriem ir zvēra zīme, varēs pirkt, pārdot un izmantot valsts palīdzību un pakalpojumus.

Bērniņi, no šī gada sāksies cilvēces sāpes [mokas]; kādas skumjas es, kā cilvēces Māte, jūtu savā Sirdī, zinot, ka lielākā daļa tiks zaudēta dēļ tā, ka viņi atrodas tālu no Dieva! Sākas lielās bēdas, netaisnība, maldināšana (viltus), cietsirdīga izturēšanās, represijas, pakļaušana, verdzība, bads un nāve – tas būs tuksnesis, caur kuru jums nāksies iziet; šos pārbaudījumus jūs varēsiet izturēt vienīgi tad, ja paliksiet vienoti ar Dievu un nešķirami ar manu Svēto Rožukroni.

Es vēlreiz saku jums, mana Dēla ganāmpulks, nenolieciet malā manu Rožukroni, jo tas jums dos  lielas uzvaras pār ļaunuma spēkiem; manu Rožukroni lūdzieties lūgšanu ķēdē (nemitīgā lūgšanā), un visi mana pretinieka un viņa ļaunuma emisāru plāni un maldinājumi aizripos pa zemi.

Mana Dēla ganāmpulks, mans Rožukronis, apvienojumā ar jūsu Bruņām – tā ir aizsardzība un garīgais spēks, ar kuru jūs uzvarēsiet manu pretinieku un viņa ļaunuma karapulkus. Bērniņi, ir pienācis laiks būt vienotiem lūgšanā un apcerē (dziļās pārdomās), jo zemi jau pārklāj tumsa, grēks un ļaunums. Tāpēc paklausiet maniem norādījumiem un neizlaidiet manu Rožukroni, lai jūs visos pārbaudījumos varētu uzvarēt.

Lai jūsos paliek mana Kunga Miers, un mana Mātes Mīlestība un Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Jūsu Marija Palīdzības Māte

Bērniņi, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visā pasaulē