2021.gada 14.jūnijs, pl.10.30

Ak, grēcīgā cilvēce, apdomājieties un pēc iespējas ātrāk atgriezieties pie Dieva; atstājiet savas raizes un pasaulīgās rūpes; lūk, tuvojas Mana Brīdinājuma diena, un lielākā daļa dvēseļu atrodas smagā grēkā vai ir atsvešinājušās – tālu no Manis

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm. Vēstījums Enoham
Mans Miers ar jums, Mani mīļie bērni.
Pavisam drīz debesīs notiks lielas manifestācijas, kas jums vēstīs par Mana Brīdinājuma tuvumu; zīmes, kas brīdina, ka jums jābūt gataviem tik brīnišķīgas dienas atnākšanai. Mans Slavas pilnais Krusts septiņas dienas un naktis spīdēs debesīs; visi tie, kas ar ticību noliecas un lūdzas Manam Slavas pilnajam Krustam, saņems dziedināšanu miesā un dvēselē. Kad būs pagājušas septiņas dienas un naktis, Mans krusts pazudīs, lai atbrīvotu vietu Manam Brīdinājumam. Skrieniet, skrieniet, sakārtojiet savus rēķinus, jo tuvojas Mana Brīdinājuma diena! Lielā un Krāšņā diena, kurā jūs aizvedīs un tiesās mūžībā, kur jūsu dvēsele atbilstoši tās stāvoklim un darbiem tiks nogādāta Debesīs, Šķīstītavā vai Ellē.

Mūžībā visa jūsu dzīve jums tiks parādīta no brīža, kad jūs sākāt izmantot saprātu; viss tiks vērtēts, pat jūsu tukšie, bezjēdzīgie vārdi un sliktie lēmumi, ar kuriem jūs ietekmējāt savus brāļus un māsas, radīšanu un Mīlestības kodu, kas pārvalda Visumu. Tāpēc, Mani bērni, Es lūdzu jūs lūgties, gavēt un gandarīt par saviem grēkiem un atlīdzināt šo atzītos un neizlabotos nāvīgos grēkus, lai, kad jūs sasniegsiet mūžību, jums nebūtu jācieš trešās Šķīstītavas attīrošā uguns vai elles uguns, kas deg un nav nodzēšama. Daudzas dvēseles, kuras šajā pasaulē atrodas nāvīgā grēkā, neizturēs iešanu caur mūžību un tiks pazaudētas mūžīgi.

Ak, grēcīgā cilvēce, apdomājieties un pēc iespējas ātrāk atgriezieties pie Dieva; atstājiet savas raizes un pasaulīgās rūpes; lūk, tuvojas Mana Brīdinājuma diena, un lielākā daļa dvēseļu atrodas smagā grēkā vai ir atsvešinājušās – tālu no Manis! Pazudušās avis, ko jūs gaidāt, lai samierinātos (izlīgtu) ar Mani un saviem brāļiem un māsām? Mana sirdsapziņas pamodināšana klauvē pie durvīm, un jūsu dvēsele riskē pazust mūžīgi. Dumjie (neprātīgie), Es nevēlos jūsu nāvi; Es vēlos, lai jūs no sirds nožēlotu grēkus pirms Mana Brīdinājuma ierašanās, lai jūsu iešana cauri mūžībai nebūtu jūsu nāve vai jūsu vissliktākais murgs.

Tāpēc Es gaidu jūs, pazudušie bērni, Manu Tabernakulu klusumā; pasteidzieties, lai jūs varētu mazgāties un attīrīties piedošanas un žēlsirdības avotā; un tādejādi jūsu iešana cauri mūžībai būs izturamāka, un jūs neriskējat pazust mūžīgi! Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs (Skolotājs), Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani bērni, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei