2021.gada 15.jūlijs, pl.13.30

Nevienam no maniem bērniņiem, kas ir iesvētīti (veltīti) manai Bezvainīgajai Sirdij, dēmons nevarēs pieskarties vai nodarīt kaitējumu, tāpēc, ka viņi un viņu ģimenes ir mans īpašums

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers lai ir ar jums visiem, un mana Mīlestība un  Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Man veltījušos/veltīto lūgšana, it īpaši Svētā Rožukroņa lūgšana, ir dēmonu posts un mokas; neviena dvēsele, veltīta manai Bezvainīgajai Sirdij, netiks pazaudēta. Es, jūsu Māte, rūpējos par visiem saviem bērniņiem, bet man veltījušos/veltītos bērnus es nesu iegravētus manā Sirdī. Mani bērni, mana Svētā Rožukroņa lūgšanai ir lielāks spēks, ja jūs esat veltīti/iesvētīti manai Bezvainīgajai Sirdij. Es, jūsu Māte, rūpējos un sargāju visus manus bērniņus, kas veltījušies manam Svētajam Rožukronim, bet manu iesvētīto/veltīto manai Bezvainīgajai Sirdij – viņu sirdis ir ciešāk savienotas ar manējo. Es vēlreiz saku jums, mani maziņie, iesvētiet sevi vai atjaunojiet savu iesvētību manai Bezvainīgajai Sirdij, lai jūs varētu pievienoties manai lielajai Mariāņu armijai un kopā – Eņģeļu un Svētīto Dvēseļu sabiedrībā – izskaust no zemes virsas ļauno un viņa ļaunuma karapulkus.

Mani bērni, es arī lūdzu jūs atsākt manu „Kunga Eņģelis” lūgšanu pl.6.00, pl.12.00 un pl.18.00, un, ja jūs pamostaties rītausmā, lūdzieties mana Dēla Žēlsirdības Kronīti. „Kunga Eņģelis” lūgšana ir spēcīgs garīgs ierocis, kas padzen ļauno un viņa dēmonus; ja jūs zinātu par žēlastībām, kuras saņemat ar „Kunga Eņģeļa” lūgšanu, jūs to paturētu prātā (ietvertu) visās savās lūgšanās. Tāpēc sāciet, mani bērni, lūgties manu „Kunga Eņģelis”, lai jūsu Mātes miers un aizsardzība vienmēr būtu ar jums.
Palieciet mana Kunga Mierā, mani mīļotie bērni.

Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Bērniņi, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei