2021.gada 17.marts, pl.10.54

Apdomājieties, mīļotie dēli, un neturpiniet Komūnijas dalīšanu rokā; rūpējieties par mana Dēla ganāmpulka vadīšanu un ganīšanu, kurš tiek pazaudēts un izklīdināts dēļ daudziem no jums, kas paklausāt cilvēkiem, nevis Dievam

Marijas Svētdarītājas aicinājums viņas mīļotajiem dēliem. Vēstījums Enoham
Mani mīļie bērniņi, mana Kunga Miers lai ir ar jums visiem, un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Mani mīļotie, man ir ļoti skumji, redzot, cik daudzi no jums seko ļaunuma emisāru (sūtņu) spēlei. Man ir sāpīgi un skumji, redzot, kā mana Tēva Nami daudzās vietās tiek slēgti, iznīcināti vai pārvērsti par muzejiem; mana Dēla ganāmpulks ir apmulsis un dezorientēts, tas klīst kā avis bez gana, jo daudzi viņu gani ir vairāk noraizējušies nevis par ganāmpulka ganīšanu, bet drīzāk par pandēmijas protokolu ievērošanu, kas vairāk gan izskatās pēc sazvērestības pret mana Dēla Baznīcu. Pēc Dieva ienaidnieku domām, tikai dievnamos un svētvietās pastāv draudi tikt inficētiem.

Ak, cik lielu maldināšanu viņi ir iedvesuši manos mīļotajos un mana Dēla ganāmpulkā! Kā jūs varat domāt, ka tikai Dieva Namā jūs riskējat tikt inficēti? Tajā mīt Dieva Gars, un Dievs neinficē. Svētā Mise mana Dēla ganāmpulkam ir dziedināšana un atbrīvošana, neticiet Baznīcas ienaidnieku maldinājumiem (viltībām) un sazvērestībām. Atveriet Dieva Namu durvis, mīļotie dēli! Nekļūstiet par šīs lielās maldināšanas līdzzinātājiem jo tas, ko meklē, ko grib panākt ļaunuma emisāri, ir iznīcināt Dieva tautas ticību; un tajā palīdzēja daudzi no jums, kuri aizmirsāt, ka jums jāpaklausa Dievam, nevis cilvēkiem. (Apustuļu darbi 5:29). Mīļotie dēli, nekļūstiet par vainas gūstekņiem, lai rīt, nonākot mūžībā, nebūtu jānožēlo.

Ellē, bērniņi, ir daudz konsekrētu dvēseļu, kuras kādreiz bija ietērptas Priesteru [Priesteriskajā] Kalpošanā, bet kuras aizmirsa kalpot Dievam šajā pasaulē, ganot sevi, atstājot novārtā viņiem uzticēto ganāmpulku. Pamostieties, mīļotie dēli, un noņemiet no savām acīm maldu apsējus, jo mana Dēla ganāmpulks ir izkaisīts, un daudzviet tas tiek pazaudēts ganību trūkuma dēļ! Jūs tikāt aicināti kalpot Dievam, lai vadītu un ganītu Viņa ganāmpulku, kuru daudzi no jums ir atstājuši novārtā, lai izpildītu nevis Dieva, bet cilvēku gribu! Es jautāju jums, neuzticīgie gani: ko jūs rīt atbildēsiet manam Dēlam, kad nonāksiet mūžībā? Kad jūs vērtēs un Dieva balss jums teiks: „Ko tu esi izdarījis ar ganāmpulku, kuru esmu nodevis tavā aprūpē?” Atcerieties: kam daudz tiek dots, no tā daudz tiks prasīts. Neesiet tādi, kā nederīgais kalps, kurš nolaidības un baiļu dēļ saglabāja savus talentus un nedeva neko savam saimniekam. (Mateja 25:14,30).

Es atkal saku jums, mīļotie dēli: Jums mana Dēla Miesa un Asinis jādod mutē, un, vēlams, lai saņēmējs būtu nometies ceļos, pienācīgi respektējot Viņa Dievišķumu. Komūnijas došana Viņa ganāmpulkam rokā – tas ir  apvainojums manam Dēlam; daudzas Konsekrētās Hostijas dēļ šīs nicināmās prakses tumsas bērni izmanto, lai ar tām veiktu sātana rituālus un kultus; miljoniem daļiņu katru dienu nokrīt zemē un tiek samīdītas, tāpēc, ka daudzi no jums, mani mīļotie, Komūniju izdalāt rokā. Apdomājieties, mīļotie dēli, un neturpiniet izdalīt Komūniju rokā; rūpējieties par mana Dēla ganāmpulka vadīšanu un ganīšanu, kurš tiek pazaudēts un izklīdināts dēļ daudziem no jums, kas paklausāt cilvēkiem, nevis Dievam. Vairs nekādu slēgtu Dievnamu, ne arī Komūniju rokā, es lūdzu jūs no visas sirds, mīļotie dēli!
Palieciet mana Kunga Mierā, mani mīļie, mīļotie dēli.

Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Bērniņi, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei un it īpaši šo – maniem mīļotajiem (favorītiem)