2021.gada 19.maijs, pl.14.10

Mani bērni, šajos tuvojošos Vasarsvētkos jūs saņemsiet lielas svētības, dāvanas un harizmas

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers lai ir ar jums visiem.
Mani bērni, šajos tuvojošos Vasarsvētkos jūs saņemsiet lielas svētības, dāvanas un harizmas. Pulcējieties kopā ar lūgšanām, apceri, gavēni un grēku nožēlu, lai Dieva Svētā Gara izliešanās izlietos pār ikvienu no jums, tāpat kā tas notika ar mana Dēla mācekļiem. Šajos Vasarsvētkos Dieva Gars ar visu savu spēku izpaudīsies pār tiem bērniņiem, kuri paliek stingri ticībā un Dieva žēlastībā; lūdzieties, gavējiet un lūdziet tā izliešanos. Šajos Vasarsvētkos notiks liela Svētā Gara izliešanās, lai sagatavotu Dieva Tautu Brīdinājuma atnākšanai.

Priecājieties, mani maziņie, jo jūs saņemsiet dāvanas un harizmas, kas jūs garīgi stiprinās, lai jūs varētu sevi aizstāvēt no jūsu dvēseles ienaidnieka un viņa ļaunuma karapulku uzbrukumiem. Tātad, sagatavojieties pieņemt Dieva Gara izliešanos, kurš šajos tuvojošos Vasarsvētkos ļoti bagātīgi izliesies pār Dieva bērniem. Piecos kontinentos radīsies Dzīvā ūdens avoti; būs daudz atgriešanos, un pēc šiem īpašajiem Vasarsvētkiem, Evaņģēlijs un Dieva Vārds tiks sludināts bez bailēm. Mana Dēla mācekļi šajos pēdējos laikos būs atbildīgi par evaņģelizāciju visā pasaulē un pavērs ceļu Viņa Otrajai atnākšanai. Pulcējieties paši lūgšanā, gavēnī un grēku nožēlā, lai Svētā Gara atnākšana jūs notvertu Dieva Žēlastībā; lasiet Svēto Vārdu apustuļu darbos, lai Vasarsvētku dienā jūs saņemtu Gara Kristību, kas šajos pēdējos laikos jūs pārveidos par mana Dēla mācekļiem.

Bērniņi, uz zemes tuvojas bada dienas; pieņemiet mūsu aicinājumus, un pēc iespējas ātrāk; ja jums ir finanšu resursi, uzkrājiet pārtiku, graudus, nebojājošos pārtiku un daudz ūdens, lai bads jūs nepārsteigtu. Lai cik daudz vai maz jums ir, jums jāpadalās ar trūkumcietējiem. Mani bērniņi, kuriem trūkst finanšu resursu, lai uzkrātu pārtiku, es jums saku: nebaidieties; mans Tēvs jums atnesīs katras dienas Mannu, jo Viņa Žēlsirdība ir liela un mūžīga. Trūkuma un bada laikā, kas tuvojas, jums ir jālūdz mana Dēla Žēlsirdības kronītis un pēc tam manam maziņajam Enoham dotais Nodrošinājuma kronītis, ar kura palīdzību mans Tēvs pavairos jūsu ēdienu, un Viņš darīs pieejamu ikdienas maizi tiem, kam tā visvairāk nepieciešama. Tāpēc jūs esat brīdināti, mani bērni, ka šo pārbaudījumu jūs pārvarēsiet, ja uzticēsieties Dievišķajai Providencei un vairāk vai mazāk dalīsieties ar saviem brāļiem [un māsām]. Atcerieties, ka visi pārbaudījumi tiks izturēti, ja jūs paļaujaties uz Dievu un palīdzat viens otram.
Lai mana Kunga Miers paliek jūsos, mani mīļotie bērni.

Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Manas Sirds bērniņi, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai pasaulei