2021.gada 21.jūlijs, pl.08.35

Neaizmirstiet, ka Svētā Rožukroņa lūgšana ir visspēcīgākais garīgais ierocis, ko Debesis jums devušas, lai uzvarētu ļauno un viņa ļaunuma pulkus

Abata (Fray)* Pio no Pjetrelčīnas aicinājums Dieva bērniem. Vēstījums Enoham
Miers un Labais, mani brāļi un māsas Jēzū Kristū
Mani brāļi un māsas, kad jūtaties slimi miesā vai dvēselē, nāciet pie manis; manu pazemīgo aizlūgumu uzklausa labais Kungs, kurš nekad neignorē lūgumus, ko es viņam izsaku visu, kas mani ciena un man uzticas, vārdā.

Kad jūtaties slimi miesā vai dvēselē, sakiet: „Mūžīgais Tēvs, caur Tava mīļotā kalpa Abata Pio no Pjetrelčīnas aizbildniecību, es pazemīgi lūdzu Tevi piešķirt man žēlastību, lai atbrīvotu mani no katra tumsas gara, kas traucē manai dvēselei un manam mieram; no katra slimības gara, kas nomoka manu ķermeni, it īpaši no šīs slimības: ………………………….

Ak, Žēlsirdības Tēvs, es to lūdzu caur Tava Dēla svēto stigmātu (brūču, rētu) ciešanu nopelniem, kurus Tavs kalps Abats Pio no Pjetrelčīnas nesa svētajā dzīvē. Lai viss notiek Tavam Godam. Āmen.
sveicināta…, Gods Dievam… .

Šī lūgšana, ko es dodu jums, mani mīļotie brāļi un māsas, būs liela garīga palīdzība šajā bēdu laikā, kurā jūs jau dzīvojat; kad jūtaties slimi miesā vai dvēselē, lūdziet to ar patiesu ticību un Dieva žēlastības stāvoklī; es jums apliecinu, ka jūs nebūsiet vīlušies.

Brāļi un māsas Kristū, mums – visām svētītām dvēselēm, kas jūs pavada, jums ejot cauri attīrīšanās tuksnesim, ir dota žēlastība dziedināt, atbrīvot un darīt brīnumus Dieva Tautā, ja jūsu brīvā griba mums to atļauj. Nebaidieties, mēs esam šeit, lai jums kalpotu un jūs aizsargātu, mums to darīt – tas ir gods. Es esmu viena no daudzajām svētītajām dvēselēm, kas būs ar jums; vienmēr piesauciet manu sabiedrību, it īpaši, kad jūs lūdzat Svēto Rožukroni; atcerieties, ka, būdams šajā pasaulē, es neatstāju novārtā savu rožukroni, vienmēr lūdzot par grēcinieku glābšanu, par priesteru aicinājumiem, par Rožukroņa izplatīšanu, par mieru, par baznīcu, par slimiem, un par visas pasaules atgriešanu. Es biju lūgšanu grupu veicinātājs, izplatot Svētā Rožukroņa lūgšanu visā pasaulē; tāpēc es lūdzu jūs, mani brāļi un māsas, atcerēties mani, lai ar manu pazemīgo aizlūgšanu daudzas dvēseles veltītos Svētā Rožukroņa lūgšanai.

Neaizmirstiet, ka Svētā Rožukroņa lūgšana ir visspēcīgākais ierocis, ko Debesis jums ir devušas, lai uzvarētu ļauno un viņa ļaunuma pulkus. Nēsājiet līdzi savu rožukroni un lūdzieties ar to; neatstājiet to novārtā, jo tās ir spēcīgas bruņas, kurās jūs būsiet Dievmātes aizsardzībā un aizlūgšanā un manā pazemīgajā  aizlūgšanā, ja jūs atcerēsieties par mani.
Brāļi un māsas, palieciet Labā Dieva Mierā.

Jūsu Brālis Kristū, Abats Pio no Pjetrelčīnas

Mani mīļie brāļi un māsas, šos pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei

(*)

Tēvs Pio saņēma reliģisko vārdu Fray(Friar) Pio no Pjetrelčīnas.
Friar – Mūku brālis reliģiozs cenobīts, augstākais kontemplatīvais abats.
Šādu īpašu goda titulu var saņemt noteiktu reliģisku ordeņu, īpaši četru ubagojošo ordeņu (Augustīniešu, Karmelītu, Dominikāņu un Franciskāņu) locekļi.