2021.gada 21.jūnijs, pl.12.10

Mani bērni, palīdziet man atbrīvot daudzas dvēselītes no šķīstītavas ar savām lūgšanām, gavēņiem, grēku nožēlu, labdarības darbiem un, pāri visam, ar Mises Svētā Upura upurēšanu par viņu mūžīgo atpūtu

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums visiem un mana Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Mani bērni, palīdziet man atbrīvot daudzas dvēselītes no šķīstītavas ar savām lūgšanām, gavēņiem, grēku nožēlu, labdarības darbiem un, pāri visam, ar Mises Svētā Upura upurēšanu par viņu mūžīgo atpūtu. Dvēseles, kas atbrīvotas no šķīstītavas un paņemtas uz Debesīm, kļūst par jūsu aizbildinātājām, un tās jums palīdzēs ceļā cauri attīrīšanās tuksnesim. Lūdzieties, mani maziņie, ar manu Svēto Rožukroni par visām šķīstītavā esošajām dvēselēm, īpaši par tām, kurām visvairāk nepieciešama Dieva žēlsirdība, kuras atrodas trešajā šķīstītavā; lūdzieties arī par tām dvēselēm, kuras gaida (gaidu jeb aizturētās dvēseles), kurām nepieciešama tikai lūgšana, mana Rožukroņa lūgšana, labdarības darbs vai Svētās Mises upuris par viņām, lai tās paceltos Debesīs.

Bērniņi, Debesīm ir nepieciešamas jūsu lūgšanas, rožukroņi, gavēņi, grēku nožēlas, labdarības darbi un Svēto Mišu upurēšana, lai atbrīvotu miljoniem dvēseļu: dažas, kas gaida, citas pirmajā un otrajā šķīstītavā, lai paceltos uz augšu, kā arī, lai garīgi stiprinātu trešās šķīstītavas dvēseles viņu sāpīgajā attīrīšanā. Mans Tēvs jūs svētīs un tiks ņemts vērā viss, ko jūs darāt šķīstītavas svētīto dvēseļu labā. Jūs saņemsiet īpašu pilnīgu atlaidu, ja jūs par tām piedāvāsiet (upurēsiet) Svētās Mises, atrodoties žēlastības stāvoklī; stādiet tās priekšā Debesu Tēvam mana Dēla Miesas un Asiņu pacelšanas cildenajā brīdī, jo viņas tur ir garīgi klātesošas, gaidot jūsu piedāvājumu par viņu mūžīgo atpūtu.

Mani maziņie, līdz mana Karmela Aicinājuma svētkiem (Vissvētākās Jaunavas – Karmela kalna Dievmātes svētki), kas drīz (16.jūlijs) tiks svinēti, es lūdzu iziet manu novenu un piedalīties Svētajā Upurī, lūdzot un aizbildinot par svētītajām dvēselēm šķīstītavā, tāpēc, ka šajā dienā mans Tēvs un jūsu Tēvs, caur Manu un jūsu aizbildināšanu, pārvietos šķīstītavu, paņemot miljoniem dvēseļu uz Debesīm, paaugstinot citu stāvokli un garīgi stiprinot trešās šķīstītavas dvēseles. Visas dvēseles šķīstītavā jums pateiksies, un, kad jūs nonāksiet mūžībā, svētītās dvēseles aizbildinās par jums, lai jūsu uzturēšanās šķīstītavā būtu īsa un izturama. Tāpēc pievērsiet uzmanību šim aicinājumam, mani maziņie, lai ar jūsu lūgšanām atbrīvoto dvēseļu aizlūgumiem jūs ilgi neuzkavētos šķīstītavā, kad rīt nonāksiet mūžībā.
Palieciet Visaugstākā Mierā, mani bērniņi.

Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Mani bērniņi, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei