2021.gada 22.marts, pl.13.30

Mana Ganāmpulka avis, drīz sāksies Mana pretinieka valdīšanas laiks, ceļš uz viņa parādīšanos jau ir bruģēts; vienīgais, kas pietrūkst, ir Mana Brīdinājuma atnākšana un īsais Brīnuma laiks, lai tiktu atbrīvotas lielās bēdas, kas attīrīs Manu ganāmpulku

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa Ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mans Miers ar jums, Mans Ganāmpulks
To saka Kungs:
Mana Ganāmpulka avis, cilvēce ieiet dumpju un konfrontāciju laikā, kas pastiprināsies un izplatīsies visā pasaulē; demonstrācijas, kur vienas – protokolu un karantīnu dēļ, kam cilvēce tiek pakļauta šīs pandēmijas dēļ, citas – bezdarba un bada dēļ; tikpat daudz attiecībā uz vakcīnām un Jaunās Pasaules Kārtības izveidi. Ļoti drīz Mans ganāmpulks tiks vajāts atbilstoši tam, kā nodibināsies jaunā pasaules kārtība, miers Manai tautai tiks zaudēts.

Mana Ganāmpulka avis, drīz sāksies Mana pretinieka valdīšanas laiks, ceļš uz viņa parādīšanos jau ir bruģēts; vienīgais, kas pietrūkst, ir Mana Brīdinājuma atnākšana un īsais Brīnuma laiks, lai tiktu atbrīvotas lielās bēdas, kas attīrīs Manu ganāmpulku. Manas Baznīcas shizma (šķelšanās), karš un ekonomikas krišana ir notikumi, kas nāks pavisam drīz. Zvēra zīme, mikročips jau ir ceļā, vakcīnas ar nanočipu, kas iezīmēs lielāko daļu cilvēces, jau ir gatavas. Aizbildinoties ar pandēmijām, daudzas dvēseles – vienas aiz bailēm, citas aiz nezināšanas, bet lielākā daļa dēļ atsvešināšanās un ticības Dievam trūkuma – skries vakcinēties, nezinot, ka šādi rīkojoties, tās zaudēs Gara Dzīvību.

Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā, kad viņi jums saka, ka jums vajadzētu vakcinēties ar biometrisko vakcīnu, ko sauc par luciferāzi, atturieties to darīt, jo caur to nāks zvēra zīme. Izmantojot jauno tehnoloģiju, ko jūs saucat par 5G, un ar satelīta palīdzību, pēc šīs vakcīnas injicēšanas, tajā esošais nanočips tiks ar satelītu pārvietots un ievietots labajā rokā vai uz pieres; tā tiek piepildīts tas, ko saka Mans Vārds: viņš dara, ka visi, lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi uzliek zīmi uz savas labās rokas vai pieres. Un neviens nevarēs pirkt vai pārdot, ja viņam nav zīmes – zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa. (Atklāsmes 13:16-17)

Mans ganāmpulks, Es jūs iepriekš brīdinu, lai jūs neiekristu šajā krāpšanā; pievērsiet uzmanību Maniem pestīšanas vēstījumiem, jo tie jūs vadīs caur jūsu attīrīšanās tuksnesi, un tie jūs droši aizvedīs līdz Mana Jaunā Radītā vārtiem. Ziniet, ka visi, kas iezīmēti ar zvēra zīmi, pārstās būt Mana ganāmpulka avis. Visiem, kas iezīmēti ar zvēra zīmi, piemetīsies ļaundabīga un sāpīga čūla (augoņi). (Atklāsmes 16:2)

Ar Jauno Pasaules Kārtību ir sācies sazvērestību un maldu (viltību, krāpšanas) laiks, cilvēce nekad neatgriezīsies normālā stāvoklī; kad tiks izskausta pandēmija, nāks cita un citas; tas viss, lai saglabātu cilvēci ierobežotā un pakļautā stāvokli, lai sagatavotu to Antikrista uznācienam, kurš ar visiem masu saziņas līdzekļiem tiks pasludināts par gaidāmo mesiju, kas nesīs mieru pasaulē un visu cilvēces problēmu risinājumu. Jūs esat brīdināti, Mana saime, lai nekas jūs nepārsteigtu, esiet nomodā un modri, visu laiku lūgšanā, jo dienas, kurās jūs dzīvojat, ir tumsas un tumsības dienas.
Manu Mieru Es jums dodu, Manu Mieru Es jums atstāju. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans

Mans ganāmpulks, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei