2021.gada 23.februāris, pl.16.30

Mani mīļotie, ļaunums pastiprinās, jo cilvēces lielais vairums ir novērsušies no Manis; šīs atsvešināšanās dēļ daudzas dvēseles šodien cieš no okulto prakšu bardzības (jūga, apgrūtinājuma)

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mani bērni, Mans Miers ir ar jums.
Mani mīļotie, ļaunums pastiprinās, jo cilvēces lielais vairums ir novērsušies no Manis; šīs atsvešināšanās dēļ daudzas dvēseles šodien cieš no okulto prakšu bardzības (jūga, apgrūtinājuma). Tumsas bērni slēpjas kā vilki, ļaunuma kalpi ar savu okulto praksi saista visus tos, kuri sava remdenuma vai grēka dēļ vēršas pēc viņu pakalpojumiem. Manam pretiniekam nebūs grūti palielināt savu sekotāju skaitu, jo šī cilvēce savā lielajā vairumā meklē viņu caur viņa kalpotājiem.

Miljoniem dvēseļu ir garīgi slimas, jo viņas ir novērsušās no Manis tāpēc, ka devušās meklēt ļaunuma kalpus; daudzas dvēseles mūsdienās ir saistītas ar okultismu, cieš no slimībām, kuras medicīna nespēj ne izskaidrot, ne izprast. Tie ir slimie, kuri tiek izdziedināti vienīgi tad, kad viņi dodas pie priestera – eksorcista vai vēršas pie dziedināšanas un atbrīvošanās kalpošanas. Slimības, kuras izraisa okultisms, nevar tikt izārstētas ar zālēm, bet gan ar Dievišķu iejaukšanos. Nolādēts ir tas cilvēks, kurš uzticas cilvēkam un novēršas no Dieva, jo viņš būs kā tuksneša krūms, kas nekad nesaņem aprūpi: tas aug līdzās akmeņiem sāļainās zemēs, kur neviens nedzīvo. (Jeremijas 17:5-6) Bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūgtu dēvē par saldu un saldu par rūgtu! Tāpat kā uguns dedzina salmus un liesmas aprij sausas lapas, tāpat arī jūs pazudīsit (iesiet bojā) kā augi, kas ar puvi saknē un kuru ziedi sabirst kā putekļi. (Jesajas 5:20,24)

Garīgi slimie, mazgājieties Manas Žēlsirdības un Piedošanas avotā, izsūdzot savus grēkus viena no Maniem priesteriem priekšā; no sirds atgriezieties pie Manis, jo vienīgi Es varu dziedināt jūs no jūsu garīgās slimības; atkāpieties no grēka un ļaunuma, un Es jums apliecinu, ka Mana žēlsirdīgā roka jūs dziedinās un atbrīvos!

Remdenie un grēcīgie, jūsu remdenums un grēks šķir jūs no Manis; atsāciet pestīšanas ceļu un pārstājiet staigāt tumsā; atcerieties: Es esmu pasaules Gaisma; meklējiet Mani ar satriektu (nožēlas pilnu) un pazemotu sirdi, un Es jums apliecinu, ka jūs nebūsiet vīlušies.

Nepateicīgie bērni, Es jūs gaidu katra Tabernakula klusumā; Es esmu jūsu ārsts, advokāts, padomdevējs, draugs un pāri visam Es esmu jūsu Dievs. Nāciet pie Manis visi, kas esat noguruši, apgrūtināti un nomākti (grūtsirdīgi), jo Es jūs atvieglināšu. (Mateja 11:28) Es jūs gaidu, nenokavējiet, steidzieties, jo nakts jau ir tuvu un līdz ar to arī tumsa; skrieniet, Manas Žēlsirdības laiva gatavojas aiziet (jūs pamest), Es jūs gaidu.

Jūsu Skolotājs (Mācītājs), Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani bērni, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei