2021.gada 24.aprīlis, pl.13.05

Es vēlreiz jums, bezsirdīgās mātes, saku: tajā pašā mirklī, kad tiek apaugļota sievietes olšūna, jau ir dzīvība (sākas mazuļa dzīve); jebkāda grūtniecības pārtraukšana, kas tur tiek veikta, tā ir slepkavība

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Maziņie, mana Kunga Miers lai ir ar jums visiem un mana mātišķā aizsardzība lai jūs vienmēr pavada.
Mani bērni, man ir lielas skumjas, redzot, kā daudzās valstīs mana Tēva Namus pārveido par muzejiem, restorāniem, bāriem, diskotēkām un citām pasaulīgām darbības sfērām; šādā veidā Dieva Nami, kas ir svētas vietas, tiek apgānīti. Ak, negantie tirgotāji, pār jums un jūsu pēcnācējiem tiks atbrīvota Dieva Taisnīgā Dusmība; tāpat kā ķēniņš Baltasārs, kurš apgānīja svētos traukus, tā arī jūs, tāpat kā viņš, tiksiet svērti, skaitīti un mērīti; teikums, ko saņemsiet, būs mūžīgā nāve! (Daniēla 5:25-28)*. Vai jūs domājat, ka varat ņirgāties un pasaulīgot mana Tēva Namus, nesaņemot sodu? Jūs un jūsu pēcnācēji par šo riebīgo grēku esat kļuvuši par Anatēmu (kristieša anatēma ir ekskomunikācija (izslēgšana, atdalīšana) no Kristus)! Jūs izdzēsīs no Dzīvības Grāmatas, un jūsu alga būs mūžīgā nāve.

Nepateicīgie bērni, nespēlējieties ar Dievu; mana Tēva Nami – tie ir lūgšanu un atceres – miera, klusuma un apceres Nami; bet jūs tos esat pārvērtuši par zagļu un dēmonu mājām! Kādas skumjas izjūt Debesis, mani bērniņi, redzot šo pēdējo laiku cilvēci tik zaimojošu, nepateicīgu un grēcīgu! Drīz uguns no debesīm nokritīs uz zemes, un visas bezdievīgās tautas saņems savu sodu!

Mani bērni, miljoniem mazuļu šajā pasaulē tiek abortēti (nogalināti abortos), un viņu asinis sauc uz debesīm pēc taisnības. Debesis raud kopā ar mani, redzot šo nevainīgo slaktiņu. Bezsirdīgās mātes, mežonīgās ķēves, kas savos klēpjos slepkavojat cerību un tos padarāt par dzīviem kapiem! Ja jūs pirms Brīdinājuma no sirds nenožēlojat, neatzīstaties un neizlabojat (neatlīdzināt) šo grēku, es jums apliecinu, ka jūs riskējat pazust mūžībā. Es vēlreiz jums, bezsirdīgās mātes, saku: tajā pašā mirklī, kad tiek apaugļota sievietes olšūna, jau ir dzīvība (sākas mazuļa dzīve); jebkāda grūtniecības pārtraukšana, kas tur tiek veikta, tā ir slepkavība. Aborta grēks ir viens no nāvīgajiem grēkiem, ko Dievišķais Taisnīgums soda vissmagāk. Lai saņemtu piedošanu, šim grēkam ir vajadzīga patiesa šī grēka nožēla, tas jāatzīst pilnvarota bīskapa vai priestera priekšā, un tas ir jāizlabo (jāatlīdzina); bez atlīdzināšanas tas nav pilnīgi piedots.

Bērniņi, nedzimušie un abortētie nekristītie mazuļi mūžībā dodas uz vietu, ko sauc par Limbiem; man ir vajadzīgi uzticīgi bērni, kas man palīdz izvest šos nevainīgos no šīs vietas. Lūdzieties, gavējiet un gandariet par viņiem, pienesiet tos Debesu Tēvam, jo īpaši pacelšanas brīdī Svētajā Misē; un es, jūsu Māte, eņģeļu sabiedrībā nolaidīšos pēc viņiem uz šo vietu un aizvedīšu viņus uz Mūžīgo Godību. Mana Dēla Svētais Žēlsirdības Kronītis un mana Rožukroņa Gaismas Noslēpumi un visi labdarības darbi, kurus jūs piedāvājat Tēvam par šiem nevainīgajiem, kalpo tam, lai viņus paņemtu Debesīs. Visi nedzimušie un abortētie mazuļi ir jākristī vēlmju kristībā, kurai ir tiesības uz Debesīm. Es dodu jums, maniem uzticīgajiem bērniņiem, šo lūgšanu par nedzimušiem un abortētiem mazuļiem, lai jūs viņus kristītu un nodotu manās rokās, lai tos pulcētu kopā ar eņģeļiem Debesu Tēva klātbūtnē.

LŪGŠANA PAR NEDZIMUŠO UN ABORTĒTO MAZUĻU DVĒSEĻU PIENEŠANU DEBESU TĒVAM
Ak, Bezgalīgās Labestības un Žēlsirdības Tēvs, ar Vissvētākās Jaunavas Marijas, Tavas Meitas un mūsu Mātes aizbildniecību, mēs pienesam Tev visu šajā pasaulē nedzimušo un abortēto mazuļu dvēseles. Mēs īpaši lūdzam piedošanu tiem tēviem un mātēm, kas rīkojās tik netaisnīgi, piekrītot un abortējot Tavas radības. Mēs svētām visus nedzimušos un abortētos mazuļus; mēs viņus kristām vēlmju kristībās, kurām ir tiesības uz Debesīm. Nedzimušos un abortētos zēnus, Mīļais Tēvs, mēs kristām ar Tava Dēla Jēzus vārdu, bet meitenes – ar Marijas vārdu. + Tēva vārdā, + Dēla vārdā un + Svētā Gara vārdā. Āmen. Ak, Tēvs, pieņem šo radījumu dvēseles un ved viņas uz Mūžīgo Godību; mēs to lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla vārdā, kurš dzīvo un valda ar Tevi Svētā Gara vienībā un ir Dievs mūžīgi mūžos. Āmen.
Tāpēc, mani bērniņi, palieciet mana Kunga Mierā.

Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei

(*) Daniēla 5:25-28

25 Šādi skan tas raksts, kas tur stāv: Mene, mene, tekel, upharsin.
26 Tam ir šāda nozīme: mene – Dievs tavas valstības dienas ir skaitījis un tās izbeidzis;
27 tekel – tu esi svērts svaru kausā un atrasts par vieglu;
28 upharsin – tava valsts ir dalīta un atdota mēdiešiem un persiešiem.