2021.gada 26.maijs, pl.12.30

Tātad, sagatavojieties, Dieva tauta, lielajai garīgajai kaujai, kas tuvojas; nemaziniet sardzi ar lūgšanu; aplieciet Garīgās Bruņas no rīta un vakarā, attiecinot tās arī uz saviem bērniem un citiem ģimenes locekļiem (radiniekiem), paliekot Dieva žēlastībā, lai neviens ļauns spēks nevarētu jums kaitēt

Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Gods Dievam Debesīs un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem.
Mana Tēva Sēkla, lai Visaugstākā Miers ir ar jums visiem.
Dieva tauta, tuvojas spēcīgas garīgas cīņas dienas, kur jums jābūt garīgi sagatavotiem, lai jūs varētu izturēt ļaunuma spēku uzbrukumus. Lai jūsu Garīgās Bruņas būtu labi ieeļļotas ar lūgšanām, gavēni un grēku nožēlošanu; lai jūs, stiprināti ticībā un Dieva žēlastībā, varētu atvairīt ļauno garu dedzinošās bultas, kas jums uzbruks prātā. Aizveriet, mirstīgie brāļi un māsas, katras garīgās durvis, ko jūs esat atvēruši, veicot labu grēksūdzi, lai jūsu dvēseles ienaidnieks nevarētu nozagt jūsu mieru un jūs pazudināt.

Saprotiet, brāļi un māsas, ka pasaule ir tumsas varā un ļaunie gari, kas šeit uz zemes ir apvienojušies ar ļaunuma emisāriem, izmisīgi cenšas pazudināt pēc iespējas vairāk dvēseļu, lai apvienotu tās ar ļaunuma spēkiem.

Netaisnības būtne jau ir jūsu vidū un indoktrinē (*) un gatavo savu armiju lielajam Armagedonam. Kritušie eņģeļi, kurus jūs savā pasaulē saucat par citplanētiešiem, iebrūk zemē; palielinās elles kuģu novērojumi, antikrista pēdējās valdīšanas laikā jūs varēsiet tos redzēt. Šīs infernālās (ellišķīgās, dēmoniskās) būtnes nāks kā gaismas eņģeļi, runājot par mīlestību un mieru; daudzi, dēļ ticības un zināšanu trūkuma un dēļ atsvešinātības no Dieva, viņiem sekos un, to darot, viņi zaudēs Gara dzīvību.

Šie kritušie eņģeļi pavadīs antikristu viņa pēdējās valdīšanas laikā un viņiem kopā ar antikristu būs šīs pasaules ķēniņu atbalsts un piekrišana. Kādu laiku kopā ar netaisnības būtni viņi parādīs sevi kā gaismas būtnes, lai maldinātu cilvēci. Kad pienāks Armagedona laiks, viņi kopā ar savu saimnieku kļūs par to, kas viņi ir: dēmoniem.

Tātad jūs esat brīdināti, Dieva tauta, lai jūs neiekristu šajā krāpšanā; drīz sāksies antikrista izrāde; visi plašsaziņas līdzekļi un šīs pasaules ķēniņi viņam kalpos, un viņi paziņos par tā parādīšanos; pasaulē būs liels propagandas demonstrējums, paziņojot par viltus mesijas ierašanos. Antikrists parādīs sevi kā glābēju, viņa pēdējās valdīšanas laikā viņš sāks plānoto karu, kas beigsies ar viņa iejaukšanos, pasludinot sevi par lielo miera nesēju. Viņu pielūgs kā dievu, un visus tos, kuri nav ierakstīti Dzīvības Grāmatā, pārņems eiforija.

Tāpēc sagatavojieties, Dieva tauta, lielajai garīgajai kaujai, kas tuvojas; nemaziniet sardzi ar lūgšanu; aplieciet Garīgās Bruņas no rīta un vakarā, attiecinot tās arī uz saviem bērniem un citiem ģimenes locekļiem (radiniekiem), paliekot Dieva žēlastībā, lai neviens ļauns spēks nevarētu jums kaitēt.
Lai Visaugstākā Miers paliek jūsos, Dieva tauta

Jūsu Brālis un Kalps, Erceņģelis Miķelis

Brāļi, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei

(*)

“indoktrinācija” nozīmē: Cilvēku sistemātiska, ilgstoša pamācīšana vai ideoloģiska apstrāde – „smadzeņu skalošana”, lai tie bez iebildumiem pieņemtu kādu mācību, teoriju, ideju u. tml.