2021.gada 3.jūnijs, pl.08.45

Mostieties, mostieties, manas mīļotās Kolumbijas iedzīvotāji, jo Man steidzami nepieciešama jūsu atgriešanās!

Jēzus Svētās Sirds otrais steidzamais aicinājums Kolumbijai. Vēstījums Enoham
Manas mīļotās Kolumbijas bērni, Mans Miers lai ir ar jums.
Kolumbijas tauta, es gaidu jūsu patieso atgriešanos, jūsu uzticība Manai Svētajai Sirdij ir nepieciešama, lai izpildītu Manu pestīšanas plānu šiem beigu laikiem. Es vēlreiz saku jums, Manas mīļotās Valsts iedzīvotāji: Man vajag, lai jūsu valdība atjauno Manas Kolumbijas veltīšanu/iesvētīšanu Manai Svētajai Sirdij; lai visi Mani mīļās Valsts bērni šajā mēnesī, kas veltīts Manas Svētās Sirds godināšanai, dienu un nakti iesvēta/veltī sevi ar lūgšanu, kuru Es jums sūtīju.  Man steidzami nepieciešama jūsu atgriešanās, Mana mīļotā Kolumbija; laipni gaidīti Manā Žēlsirdībā, lai jums nenāktos iepazīt Mana Taisnīguma stingrību! Ja jūs turpināsiet ignorēt Manus aicinājumus, Es jūs nodošu jūsu ienaidnieku rokās, lai jūs tiktu attīrīti/šķīstīti. Es pavēlēšu uguns pūķiem, kas guļ tavās (Kolumbija) iekšās (dzīlēs), tevi dienu un nakti kustināt, lai redzētu, vai šādā veidā tu pamosties.

Mostieties, mostieties, manas mīļotās Kolumbijas iedzīvotāji, jo Man steidzami nepieciešama jūsu atgriešanās! Neturpiniet tā atslābināties, atcerieties, ka šī laika laiks nav vairs laiks, un jūsu ienaidnieki ložņā, meklējot veidu, kā jūs pazudināt, lai pārtrauktu Manu darbu. Tāpēc Es aicinu jūs atgriezties pie Manis ar satriektu sirdi; Es negribu redzēt jūs ciešam, ne arī redzēt manas mīļotās Nācijas iznīcināšanu; steidzami apdomājieties, cik ātri vien iespējams pulcējieties lūgšanā, gavēnī un grēku nožēlošanā; tāpat kā to darīja Ninives (Ninivijas) iedzīvotāji ar Jonas sludināšanu (Jonas 3:1-10)

Es negribu redzēt tevi sērās, Mana mīļotā Kolumbija, bet drīzāk gribu ietērpt tevi kā līgavu; Es gribu, lai Mana Mīļotā, lai tu Man dod savu JĀ, un tu laulājies ar Mani, jo labi zini, ka Es tevi mīlu. Es gaidu tevi, nekavējies, labākais jums vēl ir priekšā.
Paliec Manā Mīlestībā un Mierā, Mana Mīļotā.

Jūsu Mīļotais, Jēzus Svētā Sirds

Šo vēstījumu dariet zināmu visā Manā Kolumbijā un visos pasaules galos