2021.gada 3.marts, pl.10.50

Mani bērni, jūs jau atrodaties tumsas un tumsības laikā, kurā jums jālūdzas no rīta un vakarā, jo jums uzbrūk ļaunuma spēki

Marijas Kristiešu Palīdzības vēstījums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Bērniņi, lai mana Kunga Miers ir ar jums visiem un mana Mātes Aizsardzība un Palīdzība jūs vienmēr pavada.
Mani bērni, es jums vēlreiz atgādinu: sagatavojieties Brīdinājuma atnākšanas brīdim, jo tas ir tuvu, daudz tuvāk, nekā jūs domājat.

Mana Kristiešu Palīdzības Mātes Sirds cieš, redzot, ka milzīga daļa cilvēces nav sagatavota; šis lielais notikums pilnībā izmainīs daudzu izpratni par garīgo dzīvi un par Vienīgā un Patiesā Dieva, Viena un Trīsvienīga esamību. Cilvēce nonāks ekstāzē, kas ilgs no piecpadsmit līdz divdesmit minūtēm jūsu zemes laika, kurā jums tiks parādīts jūsu dvēseles stāvoklis attiecībā uz Dievu un jūsu brāļiem un māsām.

Katrs mirstīgais tiks tiesāts [vērtēts], tikai mani maziņie, kam trūkst saprāta, būs izņēmums; viss tiks vērtēts, pat jūsu tukšie (bezjēdzīgie) vārdi. Cik skumji es jūtos kā cilvēces Māte, redzot, ka daudzas dvēseles neatgriezīsies un nomirs mūžīgi savu grēku smaguma dēļ. Tieši tāpēc, bērniņi, es lūdzu jūs sagatavoties garīgi un būt Dieva žēlastībā, lai jūs varētu izturēt šo pārbaudi; tas ir pārbaudījums, kas pavērs izpratni un zināšanas par mūžības un Dieva esamību, un tas jūs sagatavos, tā lai pēc atgriešanās jūs varētu stāties pretī pēdējai kaujai par savu brīvību.

Mani bērni, jūs jau atrodaties tumsas un tumsības laikā, kurā jums jālūdzas no rīta un vakarā, jo jums uzbrūk ļaunuma spēki. Ja jūs, mani maziņie, neatvairāt šos uzbrukumus, jūs riskējat nokļūt mana pretinieka slazdos un maldos, pretinieka, kurš jūs garīgi novājinās un nošķirs no Dieva un pēc tam nozags jūsu dvēseli. Lai jūsu Garīgās Bruņas vienmēr tiktu valkātas un eļļotas ar lūgšanām, attiecinot tās arī uz jūsu bērniem un ģimenes locekļiem, lai arī viņi saņemtu aizsardzību no Debesīm.

Mans pretinieks, bērniņi, tagad ir gatavs parādīties, jānotiek tikai  Brīdinājumam un Brīnumam, lai viņš pēc tam par sevi paziņotu cilvēcei; nabaga tie bērniņi, kuri joprojām ir grēkā un tālu no Dieva, jo, kad atklāsies Antikrists, viņi vairs neatradīs Žēlsirdību. Mana Dēla Nami būs pilnībā slēgti, un ikdienas dievkalpojums – Svētā Mise tiks pārtraukta. Tātad, kas notiks ar jums, dumpīgie bērni? Ja jūs nepamodīsieties ar Brīdinājumu un Brīnumu, jūsu dvēsele tiks zaudēta uz visiem laikiem. Mani bērni, mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā pret mana Dēla Baznīcu tiks vērstas pasaules mēroga vajāšanas; maniem nabaga bērniņiem, lai aizbēgtu no vilkiem, būs jābēg uz kalniem un jāslēpjas alās, grotās vai manos Mariāņu patvērumos; miljoniem bērniņu būs mocekļi, bet viņu asinis būs mana Dēla Asinis, ar kurām augšāmcelsies Jaunā Baznīca. Dieva Tauta dosies trimdā un tiks pilnībā attīrīta, izdzīvojušie rīt būs Dieva izvēlētā Tauta, kas dzīvos kopā ar Viņu Jaunajā un Debesu Jeruzalemē.

Tāpēc, mani bērni, sagatavojieties Brīdinājuma ierašanās brīdim, lai jūsu lukturi būtu aizdegti ar lūgšanu, lai, kad Mācītājs [Saimnieks] pieskaras jūsu dvēseles durvīm, jūs būtu gatavi. Izmantojiet šīs pēdējās žēlsirdības tūkstošdaļas, kas atlikušas līdz Brīdinājuma atnākšanai, lai jūs būtu mierā ar Dievu un jūsu brāļiem un māsām.

Lai mana Kunga Miers paliek jūsos un mana Kristiešu Palīdzības Mātes Mīlestība un Aizsardzība jūs vienmēr pavada.

Jūsu Māte, Marija Kristiešu Palīdzība

Mani bērni, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei