2021.gada 30.jūnijs, pl.14.40

Esiet gatavi, Mans ganāmpulks, materiāli un garīgi, jo tuvojas lielo sazvērestību un maldinājumu laiks; lielo garīgo cīņu laiks, kurā jūs attīrīsieties kā zelts ugunī

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mans ganāmpulks, Mans Miers ar jums
Manas Saimes avis, luciferiešu Jaunās Pasaules Kārtības valdība jau ir sākusi pakļaut cilvēci; viņu darba kārtība sākās ar vakcīnām pret esošo pandēmiju, ar kurām viņi plāno iznīcināt lielu daļu pasaules iedzīvotāju. Starp tās ļaunajiem plāniem ir arī nemieru un demonstrāciju sponsorēšana pret demokrātiski izveidotām valdībām, lai radītu haosu un anarhiju, kas destabilizē demokrātijas, vājina tās, un tādā veidā viņi var ieviest ateistisko komunismu, lai tas iegūtu spēku un sagrābtu varu pār valstīm un valdībām.

Vajāšanas, īpaši kristiešu un katoļu, kā arī dievnamu un reliģisko vietu iznīcināšana un apgānīšana – tie ir citi viņu plāni, ar kuru palīdzību viņi cenšas darīt galu Dieva Tautas ticībai. Kā iegansts tam, lai visā pasaulē aizvērtu Mana Tēva Namus, tika izmantota aizbildināšanās ar pandēmiju. Mani pārņem lielas skumjas, redzot, cik daudzi no Maniem ganiem sekoja sazvērnieku un ļaundaru spēlei, lai novājinātu Manu Baznīcu un pārtrauktu Manu Svēto Upuri. Jaunas sazvērestības un maldinājumi ap pandēmiju tiks ļaunuma emisāru izgudroti, lai cilvēci noturētu ierobežotu [ieslēgtu, ieslodzītu] uz daudz ilgākiem laika periodiem un tādā veidā radītu iespēju neatgriezeniski slēgt Manus Dievnamus [Tempļus], tos apgānīt un iznīcināt; tādējādi piepildās Daniēla pareģojums, kurā runāts par Svētā Upura pārtraukšanu un Tempļa postošo negantību. (Daniēla 12:11) 

Mans ganāmpulks, trūkuma un bada laikā elite, kas pārvalda Jauno Pasaules Kārtību, grib sākt vājināt pasaules ekonomiku, it īpaši to nabadzīgāko valstu, lai, kad pienāks kārta plānotajam karam, papīra nauda pazustu uz visiem laikiem. Tāpat viņi grib arī pārtraukt lauksaimniecisko ražošanu un gaļas ražošanu, pārpludināt pasauli ar transgēniem produktiem, kas radīti laboratorijās, lai līdztekus ar jaunu vīrusu, slimību un pandēmiju parādīšanos, arī iznīcinātu pasaules iedzīvotājus. Šie ģenētiski modificētie produkti tiks nosūtīti un izplatīti nabadzīgāko valstu vai jaunattīstības valstu iedzīvotājiem. To visu, Mans ganāmpulks, plāno tumsas bērni, lai pakļautu tautas un samazinātu pasaules iedzīvotāju skaitu, lai, parādoties antikristam, visi ir pakļauti, nav nekādas pretestības, un tādējādi viņu var izdaudzināt kā pasaules glābēju un kā gaidīto mesiju. Esiet gatavi, Mans ganāmpulks, materiāli un garīgi, jo tuvojas lielo sazvērestību un maldinājumu laiks; lielo garīgo cīņu laiks, kurā jūs attīrīsieties kā zelts ugunī.
Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs (Skolotājs), Jēzus Labais Gans

Mans ganāmpulks, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai pasaulei