2021. gada, Aprīlis


2021.gada 4.aprīlis, pl.15.15
Grēcīgā cilvēce, Es esmu jūsu Žēlsirdīgais Jēzus, kurš gaida jūs līdz pēdējās sekundes piepildījumam; Es gaidu jūs ar atplestām rokām, jo jūs labi zināt, ka Es negribu redzēt jūs nomirstat mūžīgi Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums Viņa uzticīgajai... Lasīt vairāk