2021. gada, Aprīlis


2021.gada 4.aprīlis, pl.15.15
Grēcīgā cilvēce, Es esmu jūsu Žēlsirdīgais Jēzus, kurš gaida jūs līdz pēdējās sekundes piepildījumam; Es gaidu jūs ar atplestām rokām, jo jūs labi zināt, ka Es negribu redzēt jūs nomirstat mūžīgi Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums Viņa uzticīgajai... Lasīt vairāk
2021.gada 11.aprīlis, pl.12.30
Mans ganāmpulks, lūdzieties ar gavēni un grēku nožēlu nemitīgās lūgšanas ķēdē pa visu pasauli, lai ļaunuma emisāru sazvērestības un maldinājumi nāktu gaismā un visi viņu plāni sagrūtu uz zemes Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa... Lasīt vairāk
2021.gada 16.aprīlis, pl.11.45
Mana ganāmpulka avis, netaisnības būtne jau ir jūsu vidū, taču nebaidieties; Mans Tēvs ļaus viņam darīt sevi zināmu tikai pēc Brīdinājuma; jūs uzzināsiet par viņa parādīšanos, kad viņš caur masu saziņas līdzekļiem paudīs universālu... Lasīt vairāk
2021.gada 24.aprīlis, pl.13.05
Es vēlreiz jums, bezsirdīgās mātes, saku: tajā pašā mirklī, kad tiek apaugļota sievietes olšūna, jau ir dzīvība (sākas mazuļa dzīve); jebkāda grūtniecības pārtraukšana, kas tur tiek veikta, tā ir slepkavība Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva ... Lasīt vairāk