2021. gada, Augusts


2021.gada 10.augusts
Mana Mariāņu armija, sagatavojieties, esiet nomodā un modri kā labi karavīri, jo pavisam drīz sāksies lielās garīgās cīņas Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva Tautai. Vēstījums EnohamManas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers lai ir ar jums... Lasīt vairāk
2021.gada 16.augusts, pl.11.30
Bezdievīgās (Nešķīstās) tautas, ja jūs neatgriezīsities pirms Brīdinājuma, jūs iepazīsit Mana Taisnīguma stingrību! Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham Mans Miers ar jums, Mana Tauta, Mans Mantojums. Bezdievīgās... Lasīt vairāk
2021.gada 26.augusts, pl.14.45
Mani mīļotie, Es esmu jūsu Žēlsirdības Jēzus, kas kā ubags gaida mīlestību, ka jūs Mani uzņemsit; lūdziet Manu Kronīti ar ticību, un Es jums apliecinu, ka visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā Manam Tēvam, Viņš jums to piešķirs, ja tas ir jūsu labā un... Lasīt vairāk