2021. gada, Februāris


2021.gada 1.februāris, pl.15.50
Es neatlaidīgi aicinu Manu uzticīgo ganāmpulku šajās laiku beigās izplatīt Manus pestīšanas vēstījumus un pamācīt Manas remdenās avis un visus tos, kuriem nav zināms par gaidāmo, lai viņi sagatavotos un nepazustu (neietu bojā) attīrīšanās procesa... Lasīt vairāk
2021.gada 14.februāris, pl.15.50
Mani maziņie jau iet cauri attīrīšanās [šķīstīšanās] tuksnesim; jūs gaida lieli pārbaudījumi, bet, ja jūs paliksiet vienoti ar Dievu un jūsu Māti, jums viss būs vieglāk panesams Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva tautai. Vēstījums... Lasīt vairāk
2021.gada 16.februāris, pl.11.55
Sagatavojieties, Mana Tauta, jo nāk Mana radītā transformācijas [pārveidošanās] un attīrīšanās dienas Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai Tautai. Vēstījums EnohamMana Tauta, Mans Mantojums, Mans Miers ir ar jums. Tuvojas lielas attīrīšanās ... Lasīt vairāk
2021.gada 23.februāris, pl.16.30
Mani mīļotie, ļaunums pastiprinās, jo cilvēces lielais vairums ir novērsušies no Manis; šīs atsvešināšanās dēļ daudzas dvēseles šodien cieš no okulto prakšu bardzības (jūga, apgrūtinājuma) Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa... Lasīt vairāk